Szkolenie „Zasady przyznawania pomocy oraz sporządzania wniosków i biznesplanów w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, PROW 2014-2020”

W związku z planowanym kolejnym naborem wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych rozwijaniem działalności gospodarczej na bezpłatne szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”, w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego.

Termin i miejsce:

5 września 2019 r., w godz. 13.00 – 16.00.

Sala konferencyjna UG Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

 Program:

  1. Zasady przyznania pomocy dla projektów z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.
  2. Kryteria wyboru i oceny operacji.
  3. Wniosek i biznesplan.
  4. Zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy.

Przypominamy Wnioskodawcom, iż korzystanie ze wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez pracowników Biura LGD podczas szkoleń punktowane jest podczas oceny wniosku (2 punkty w lokalnych kryteriach oceny operacji).

Ze względów organizacyjnych prosimy o dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu do 2 dni przed terminem szkolenia na adres poczty elektronicznej e-mail: poczta@lgdrazem.pl lub telefonicznie 25 798 31 94.

UWAGA! Szkolenie dla osób chcących otrzymać dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej będzie zorganizowane na początku listopada 2019 r. Szczegółowe informacje będą umieszczone na naszej stronie w zakładce Aktualności i podzakładce Szkolenia.