Tabele pomocnicze do biznesplanu

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? udostępnia pomocnicze tabele (9.2, 9.3, 9.4 z Biznesplanu do poddziałania 19.2) z wprowadzonymi formułami, które ułatwią Państwu poprawne przygotowanie rachunku zysków i strat, wskaźnika NPV oraz obliczenie wskaźnika rentowności. Należy wypełnić pola na zielonym tle.

Nie należy kopiować tabeli i wklejać do Biznesplanu, lecz jedynie przepisać wartości (nie można zmieniać i formatować tabel z Wniosku i Biznesplanu opracowanych przez ARiMR).

Pobierz: tabele pomocnicze do biznesplanu – podejmowanie działalności gospodarczej >>>

Pobierz: tabele pomocnicze do biznesplanu – rozwijanie działalności gospodarczej >>>