Trzeci wyjazd studyjny dotyczący prezentacji walorów turystycznych Szlaku Ziemi Łukowskiej

LGD „RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli biur turystycznych, pilotów, przewodników, dziennikarzy, potencjalnych turystów spoza obszaru LGD a także mieszkańców obszaru LGD „Zapiecek” oraz LGD „RAZEM” na trzeci bezpłatny wyjazd studyjny po Szlaku Ziemi Łukowskiej zorganizowany w dniu  15 września 2022 r.

PROGRAM:

08:00     Zbiórka – siedziba LGD, ul. Świderska 12 w Łukowie – plac UG Łuków

08:20     Wojcieszków

08:30     Adamów

08:45     Krzywda

08:55     Stanin, Stoczek Łukowski

09:20 – 10:00     Wizyta w serowarni Rosza w Starej Róży

10:30 – 11:15     Wilczyska – dworek i ruiny zamku

11:20 – 13:00     Browar Huzar

13:30 – 15:00     Stoczek Łukowski

15:15 – 16:15     Izydory – obiad z występem

17:00     Powrót do Łukowa

Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest zapoznanie się z Regulaminem, przesłanie skanu/zdjęcia formularza zgłoszeniowego na adres poczta@lgdrazem.pl z dopiskiem w tytule „wyjazd studyjny w dniu 15.09.2022 r.” lub złożenie osobiście do biura LGD przy ul. Świderskiej 12 w Łukowie.

Regulamin wyjazdu

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula RODO

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w środę 14.09.2022 r. o godz. 9-ej.

Wyjazd realizowany jest w ramach projektu „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START). Ma na celu promocję atrakcji turystycznych, lokalnej kultury i przedstawienie możliwości aktywności fizycznych na obszarach działania LGD „RAZEM” oraz LGD „Zapiecek”.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.