Trzeci wyjazd studyjny dotyczący prezentacji walorów turystycznych Szlaku Ziemi Łukowskiej

LGD ?RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli biur turystycznych, pilotów, przewodników, dziennikarzy, potencjalnych turystów spoza obszaru LGD a także mieszkańców obszaru LGD ?Zapiecek? oraz LGD ?RAZEM? na trzeci bezpłatny wyjazd studyjny po Szlaku Ziemi Łukowskiej zorganizowany w dniu  15 września 2022 r.

PROGRAM:

08:00     Zbiórka ? siedziba LGD, ul. Świderska 12 w Łukowie ? plac UG Łuków

08:20     Wojcieszków

08:30     Adamów

08:45     Krzywda

08:55     Stanin, Stoczek Łukowski

09:20 – 10:00     Wizyta w serowarni Rosza w Starej Róży

10:30 – 11:15     Wilczyska – dworek i ruiny zamku

11:20 – 13:00     Browar Huzar

13:30 – 15:00     Stoczek Łukowski

15:15 – 16:15     Izydory – obiad z występem

17:00     Powrót do Łukowa

Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest zapoznanie się z Regulaminem, przesłanie skanu/zdjęcia formularza zgłoszeniowego na adres poczta@lgdrazem.pl z dopiskiem w tytule ?wyjazd studyjny w dniu 15.09.2022 r.? lub złożenie osobiście do biura LGD przy ul. Świderskiej 12 w Łukowie.

Regulamin wyjazdu

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula RODO

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w środę 14.09.2022 r. o godz. 9-ej.

Wyjazd realizowany jest w ramach projektu ?SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING? (akronim START). Ma na celu promocję atrakcji turystycznych, lokalnej kultury i przedstawienie możliwości aktywności fizycznych na obszarach działania LGD ?RAZEM? oraz LGD ?Zapiecek?.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie? w ramach poddziałania 19.3 ?Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania? objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? oraz Lokalna Grupa Działania ?Zapiecek?.