Tworzymy zespół roboczy ds. opracowania LSR dla obszaru LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w perspektywie finansowej UE 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? prowadzi nabór osób do zespołu roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? w perspektywie finansowej UE 2021-2027

Zaproszenie skierowane jest do mieszkańców gmin: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski (miasto i gmina), Wojcieszków, Wola Mysłowska oraz Trzebieszów, w tym:

1. Przedstawicieli sektorów: społecznego, gospodarczego, publicznego

2. Reprezentantów różnych grup interesariuszy, w tym: młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, rolników, kobiet, itp.

3. Członków LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?

4. Osób posiadających doświadczenie w pracach nad strategią

Zadania zespołu roboczego:

  • aktywny udział w spotkaniach podczas opracowywania LSR (nie mniej niż 3 spotkania, możliwość zdalnego udziału po uzgodnieniu z biurem LGD)
  • utrzymywanie stałego kontaktu z zespołem oraz biurem LGD (tryb obiegowy)
  • opracowywanie podsumowań, rekomendacji, rozwiązań będących przedmiotem dalszych konsultacji

Osoby zainteresowane udziałem w zespole roboczym prosimy o kontakt z biurem LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, tel. 519 764 746 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: sylwia.romanska-wezik@lgdrazem.pl
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 8 grudnia 2022r. Rozważymy każde zgłoszenie!

 

Zapraszamy do współpracy!!!