Umowy podpisane! Laureaci rozpoczynają realizację swoich inicjatyw!

W dniu 16 marca  2023 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM? odbyło się uroczyste podpisanie 3 umów oraz wręczenie symbolicznych czeków na kwotę do 3000,00 zł na realizację inicjatyw, które zwyciężyły w konkursie ?MiniGranty LGD RAZEM na inicjatywy dla młodzieży?.

Nagrody wręczył Zarząd LGD ?RAZEM? reprezentowany przez Panie Sylwię Romańską-Węzik i Kingę Szerszeń.

Przypominamy nagrodzone inicjatywy:

I miejsce: Inicjatywa: ?Młodzieżowa Brygada Historyczna?, która będzie realizowana przez grupę nieformalna pn. ?Grupa historyczno-rekonstrukcyjna?.

II miejsce: inicjatywa: ?Kwiecisty plac zabaw?, która będzie realizowana przez grupę nieformalną pn. ?Burzecka Młodzieżówka?.

III miejsce: inicjatywa: ?Śladami historii ? rajd rowerowy szlakiem Powstańców Styczniowych i kapitana Ostoi?,  która będzie realizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi ?OSTOJA?.

Po uroczystości wręczenia nagród w konkursie Pani Prezes Sylwia Romańska-Węzik zaprosiła młodzież na spotkanie, podczas którego uczestnicy mieli okazję nie tylko opowiedzieć o swoich zaplanowanych w inicjatywach działaniach, pasjach, zainteresowaniach ale także i potrzebach. Było to bardzo ciekawe i owocne spotkanie, z którego wnioski Zarząd LGD ?RAZEM? wykorzysta do prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju LGD ?RAZEM? na lata PROW 2023-2027

Składamy serdecznie podziękowania dla całej komisji konkursowej (Zarząd i pracownicy LGD), ale także dla Pani Katarzyny Kuć za poświęcony czas na merytoryczną ocenę nadesłanych zgłoszeń.

Życzymy powodzenia realizatorom inicjatyw i oczywiście służymy pomocą przy rozliczeniu projektów.

Konkurs został zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, finansowany ze środków EFRROW, w ramach PROW na lata 2014-2020, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.