Uroczyste podpisanie umów na realizację grantów z zakresu kultywowania tradycji lokalnych, ukierunkowanych na innowacje

W dniu 1 sierpnia 2019 r. w siedzibie LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” podpisanych zostało kolejnych 6 umów na realizację grantów z zakresu kultywowania tradycji lokalnych na obszarze działania LGD „RAZEM”, tym razem ukierunkowanych na innowacje. W imieniu Stowarzyszenia umowy przedstawicielom lokalnych organizacji pozarządowych wręczyła Pani Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu.

Realizacja tych grantów pozwoli na zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru LGD ze szczególnym uwzględnieniem walk o niepodległość oraz osoby Sienkiewicza. Będzie realizowana poprzez zakup strojów postaci z utworów H. Sienkiewicza (Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Krzywda „Lepsze Jutro”), zakup pełnego umundurowania, wyposażenia wojskowego z okresu II wojny światowej wraz z replikami broni długiej (GOK Łuków), strojów szlacheckich z okresu życia i twórczości H. Sienkiewicza oraz wystawienie sztuki H. Sienkiewicza (Stowarzyszenie Modry Len z Adamowa), a także zakup strojów z okresu powstania listopadowego (Fundacja Międzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno-Turystycznej), powstanie izby pamięci poświęconej wydarzeniom II wojny światowej (Ochotnicza Straż Pożarna w Nurzynie), powstanie pierwszych na obszarze LGD tematycznych ścieżek geocachingowych kultywujących w nowoczesny sposób lokalne wydarzenia historyczne (Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej).

Serdecznie gratulujemy wszystkim Grantobiorcom i z niecierpliwością czekamy na efekty planowanych operacji.