Uroczyste wręczenie nagród laureatom IV edycji konkursu „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej”

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łukowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w IV edycji konkursu „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej”. Przewodniczący komisji konkursowej – Pan Ireneusz Mateńko wraz z pozostałymi Paniami członkiniami komisji: Sylwią Romańską-Węzik, Kingą Szerszeń oraz Iwoną Brodzik – przekazali nagrody oraz dyplomy na ręce przedstawicieli organizacji nagrodzonych w konkursie.

Na koniec spotkania Pani Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu LGD podziękowała wszystkim uczestnikom konkursu za olbrzymi wkład pracy i zaangażowanie w wykonanie działań na rzecz rozwoju Ziemi Łukowskiej oraz zaprosiła na słodki poczęstunek przygotowany przez naszego lokalnego przedsiębiorcę Cukiernio-kawiarnia artystyczna Karmelka.

Przypominamy nagrodzone inicjatywy:

I KATEGORIA: INICJATYWA POLEGAJĄCA NA REALIZACJI ZADANIA NIEINWESTYCYJNEGO

I miejsce: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Dragon Wojcieszków, inicjatywa: „Rajd rowerowy – Szlakiem Henryka Sienkiewicza”. Liczba przyznanych punktów: 86,6. Laureat otrzymał kartę podarunkową o wartości 500,00 zł.

II miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich „Turczanki” w Turcu, inicjatywa: „Wieczór spotkania kultur i tradycji polsko-litewskich”. Liczba przyznanych punktów: 75,4. Laureat otrzymał kartę podarunkową o wartości 300,00 zł.

III miejsce: Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Kownatkach, inicjatywa: „Kiszonek czas”. Liczba przyznanych punktów: 69,2. Laureat otrzymał kartę podarunkową o wartości 200,00 zł.

 

II KATEGORIA: INICJATYWA ZWIĄZANA Z REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO

I miejsce: Ochotnicza Straż Pożarna w Burcu, inicjatywa: „Defibrylator AED ratuje życie” – inicjatywa OSP w Burcu służąca poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Burca i okolicznych miejscowości. Liczba przyznanych punktów: 93,6. Laureat otrzymał kartę podarunkową o wartości 500,00 zł.

II miejsce: Sołectwo w Guzówce, inicjatywa: „Altana łączy pokolenia”. Liczba przyznanych punktów: 88,4. Laureat otrzymał kartę podarunkową o wartości 300,00 zł.

II miejsce (ex aequo): Koło Gospodyń Wiejskich w Toczyskach, inicjatywa: „Nasze śmieci wspólną sprawą – wspomagamy recykling w naszej wsi”. Liczba przyznanych punktów: 88,4. Laureat otrzymał kartę podarunkową o wartości 300,00 zł.

Oprócz kart podarunkowych laureaci otrzymali upominki promujące Szlak Ziemi Łukowskiej, wydane przez LGD w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Promocja i turystyka” oraz „Szlaki turystyczne – atrakcje, rozrywka, trening”, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”.

Komisja obradowała w dniu 29.12.2022 r. w następującym składzie:

  1. Ireneusz Mateńko – Właściciel Telewizji Master w Łukowie – przewodniczący komisji,
  2. Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu/Dyrektor Biura LGD – członek komisji,
  3. Kinga Szerszeń – Wójt Gminy Wola Mysłowska/ Wiceprezes Zarządu LGD – członek komisji,
  4. Iwona Brodzik – Dyrektor GBP w Starych Kobiałkach/ Członek Zarządu LGD – członek komisji,
  5. Ewelina Ponikowska – Specjalista ds. projektów i szkoleń w Biurze LGD – członek komisji.

Komisja w swoich ocenach kierowała się kryteriami szczegółowo opisanymi w regulaminie konkursu dostępnym na stronie https://lgdrazem.pl/aktualnosci/

Konkurs organizowany przez Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, finansowany ze środków EFRROW, w ramach PROW na lata 2014-2020, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.