Uwaga Beneficjenci – dwa ważne pisma z ARiMR!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydała dwa pisma dotyczące:

a) obowiązku składania oświadczenia dotyczącego korzystania przez Beneficjentów z tzw. ?ulgi na start? w ramach poddziałania 19.2 – podejmowanie działalności gospodarczej,

b) dokumentowania miejsca zamieszkania wnioskodawcy będącego osobą fizyczną w zakresie poddziałania 19.2 – rozwijanie działalności gospodarczej.

Bardzo prosimy Beneficjentów o zapoznanie się z ww. pismami.