Uwaga Beneficjenci! Korzystne zmiany w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r.

W dniu 10 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nowelizacja uwzględnia sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 oraz umożliwia zmianę (aneksowanie) warunków umowy o przyznaniu pomocy zawartej z Zarządem Województwa Lubelskiego.

Treść rozporządzenia z naniesionymi zmianami >>>

Wzór pisma o aneksowanie umowy >>>

Informujemy, że zawarcie aneksu do umowy jest dobrowolne, a pismo o zmiany w umowie musi zawierać uzasadnienie poparte odpowiednimi dokumentami. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego będą dokładnie sprawdzać zasadność składanego pisma.