Uwaga Beneficjenci! Zapraszamy na wcześniejsze poświadczanie zgodności dokumentów z oryginałem

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków, serdecznie zapraszamy Szanownych Beneficjentów do Biura LGD  na wcześniejsze poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem – pozwoli to nam uniknąć długich kolejek, a co za tym idzie usprawni proces przyjmowania wniosków. Jednocześnie prosimy o dostarczanie do Biura LGD wniosków o przyznanie pomocy z biznesplanami w formie elektronicznej – płytka CD.