Informacje pomocnicze do wypełniania biznesplanu od ARiMR oraz nabór wniosków w LGD

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 – 2020 na swojej stronie internetowej:

https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2016/2_z/WoPP_inne/IP_BP_1z.pdf

Zaktualizowany komplet dokumentów niezbędnych do wypełnienia wniosku o wsparcie znajduje się w zakładce nabory wniosków, tj. https://lgdrazem.pl/zasady-otrzymywania-dotacji/

Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków z zakresu przedsiębiorczości (podejmowanie działalności i rozwijanie działalności) ogłoszony przez LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” planowany jest w terminie 16.11.2016 – 02.12.2016 r.