Uwaga! IV edycja Konkursu na „Najciekawszą inicjatywę Ziemi Łukowskiej”

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? zaprasza do udziału w IV edycji Konkursu pn. ?Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej?. Do Konkursu może być zgłoszona jedna inicjatywa zrealizowana na terenie obszaru LGD ?RAZEM? w ostatnich 3 latach, tj. od 2 listopada 2019 r.

Komisja Konkursowa wybierze najciekawszą inicjatywę w kategorii zadania inwestycyjnego oraz nieinwestycyjnego. Zgłoszenia można dostarczyć osobiście do Biura LGD ?RAZEM? lub za pośrednictwem poczty do dnia 2 grudnia 2022 r. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się do końca grudnia 2022 r. Serdecznie zapraszamy!

Regulamin konkursu >>>

Formularz konkursu >>>

Karta oceny >>>

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs organizowany przez Lokalną Grupę Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? finansowany ze środków EFRROW, w ramach PROW na lata 2014-2020, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.