UWAGA! ODWOŁANE SZKOLENIE ON-LINE DLA ZAINTERESOWANYCH ZŁOŻENIEM WNIOSKU NA ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

Informujemy, iż webinarium z 26 listopada 2020 r. przyczyn niezależnych od organizatora zostaje odwołane.

Nowy termin szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej, kościołów i ich związków wyznaniowych zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie z zakresu „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” to 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 11.00. Zgłoszenia przyjmujemy do 27 listopada br. do godz. 11-ej.

Osoby, które wypełniły i przysłały formularz zgłoszeniowy na 26 listopada proszone są o potwierdzenie mailem możliwości uczestnictwa w nowym terminie (bez konieczności ponownego wysyłania formularza zgłoszeniowego).

Program spotkania – pobierz