Uwaga – przedłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń na Warsztaty serowarskie!

Uprzejmie informujemy, iż przedłużyliśmy termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w projekcie „KGWKOBIETY GOTOWE WESPRZEĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARZE LGD RAZEM” do dnia 11 października 2019 r. do godziny 12:00.

W projekcie mogą wziąć udział tylko kobiety zamieszkujące obszar wiejski LGD „RAZEM” będące członkiniami KGW.

Terminy szkoleń/warsztatów:

16.10. 2019 r. – Fiukówka 21, gm. Krzywda

17.10. 2019 r. – Dminin 52b, gm. Łuków

22.10. 2019 r. – Jakusze 54, gm. Trzebieszów

23.10. 2019 r. – Ciechomin 43a, gm. Wola Mysłowska

Wyjazd studyjny:

Wyjazd studyjny odbędzie 29 października 2019 r. do gospodarstw rolnych specjalizujących się w przetwórstwie rolno-spożywczym, w tym produkcji serów zagrodowych na obszarze Województwa Lubelskiego.

Szczegóły i formularz zgłoszenia pod linkiem: https://lgdrazem.pl/projekt-kgw-kobiety-gotowe-wesprzec-przedsiebiorczosc/