Uwaga! Zbliża się koniec przyjmowania zgłoszeń do finałowych eliminacji konkursu „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej – rozgrywki z użyciem gry planszowej”

Przypominamy o organizowanym konkursie „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej – rozgrywki z użyciem gry planszowej”. Zgłoszenia można przesyłać do jutra (6 grudnia 2019 r.) do końca dnia.

Finałowe rozgrywki odbędą się w siedzibie LGD „RAZEM” 12 grudnia 2019 r. o godzinie 14:00.

Serdecznie zapraszamy!

ZASADY UDZIAŁU W FINAŁOWYCH ELIMINACJACH:

Termin rozgrywek: 12.12.2019 r., godz. 14:00

Miejsce rozgrywek: siedziba LGD „RAZEM”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Sposób zgłoszenia: dostarczenie/przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do Biura LGD „RAZEM” do dnia 06.12.2019 r. zgodnie z Regulaminem konkursu, tj. zgłaszają gminne biblioteki publiczne zwycięzców I etapu konkursu.

Finał prowadzony jest na III poziomie trudności gry planszowej „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej”, w dwóch kategoriach wiekowych:

a) do 14 lat,

b) powyżej 14 lat.

Dla każdego uczestnika finałowych rozgrywek gra planszowa „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej – rozgrywki z użyciem gry planszowej” oraz zakładki do książek z planem lekcji.

Dla laureatów – dodatkowo nagrody (kubek termiczny, zapięcie do roweru, przewodnik turystyczny).

Zapewniamy miłą atmosferę oraz słodki poczęstunek dla uczestników i osób towarzyszących.

Celem Konkursu jest:

a) promocja walorów kulturowych, historycznych, przyrodniczych obszaru Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” (w tym programu LEADER),

b) aktywizacja społeczności lokalnej oraz promocja ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu w gronie rodziny i przyjaciół, rozwijającego nie tylko intelektualnie, ale również społecznie.

Nagrody rzeczowe sfinansowane są ze środków PROW 2014-2020: gra planszowa oraz przewodnik z projektu współpracy pn. „Promocja i Turystyka”, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, kubek termiczny oraz zapięcie rowerowe z poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Dokumenty do pobrania:

1. Aneks do Regulaminu Konkursu z dnia 10.09.2019 r.

2. Regulamin Konkursu z dnia 26.07.2019 r.

3. Formularz zgłoszeniowy uczestnika II etapu Konkursu.

4. Schemat rozgrywek II etapu Konkursu.