Uwaga! Zmiana w Regulaminie Konkursu!

Informujemy, że nastąpiła zmiana Regulaminu udziału w konkursie „Smaki ziemi łukowskiej” – zapraszamy do zapoznania się z Aneksem nr 1 do Regulaminu.