Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD – 28 września 2016 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? zgodnie z § 17 ust. 3 pkt. 4 Statutu zwołuje w dniu 28 września 2016 r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.

W przypadku, gdy na Walne Zebranie Członków nie przybędzie wymagana ilość członków (co najmniej połowa uprawnionych do głosowania) zwołuje się Walne Zebranie Członków w tym samym miejscu w drugim terminie, tj. 28 września 2016 r. (środa) o godz. 13:30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad i wybór protokolanta.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybory uzupełniające skład Zarządu LGD ?RAZEM?.
 7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Zarządu LGD ?RAZEM?.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Zarządu LGD ?RAZEM?.
 10. Przedstawienie projektu zmian w Regulaminie Rady LGD ?RAZEM?.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady LGD ?RAZEM?.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

 

Propozycja Uchwały Walnego Zebrania Członków LGD:

Zasady wynagradzania Członków Zarządu LGD