Warsztat refleksyjny – postępy w realizacji LSR

W dniu 18.01.2018 r. odbył się warsztat refleksyjny poprowadzony przez p. Mariusza Wachowicza, w którym wzięli udział przedstawiciele Rady LGD, JST, członków Stowarzyszenia, mieszkańców, przedsiębiorców oraz pracownicy Biura LGD. Na spotkaniu gościliśmy p. Jolantę Skrzek ? pracownika Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.