Warsztat refleksyjny – stan realizacji LSR na lata 2014-2020

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.), w dniu 17.02.2020 r. Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? przeprowadziła warsztat refleksyjny, którego celem było omówienie bieżącego stopnia realizacji LSR, a w tym wskaźników, doradztwa oraz skuteczności działań LGD z zakresu realizacji LSR 2014-2020.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i cenne uwagi, które na pewno zostaną wykorzystane w dalszej pracy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.