Warsztaty ceramiczno-garncarskie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Serokomli

Glina, wyobraźnia i praca dłoni ? czyli warsztaty ceramiczne. To zajęcia dla wszystkich miłośników rzemiosła, zajęć manualnych, sztuki i idei slow-life. Zajęcia z ceramiki, które odbyły się w Bibliotece pozwoliły uczestnikom zrobić coś pięknego, a przy okazji zanurzyć się w zmysłowych doznaniach pracy z gliną.
A to jeszcze nie wszystkie korzyści. Bo zajęcia z ceramiki uczą też cierpliwości, rozwijają wyobraźnię, relaksują i pogłębiają estetyczną wrażliwość. No i nie zapominajmy ? dają też całkiem przyzwoitą porcję dobrej zabawy. A oto ich efekty.
Warsztat realizowany w ramach grantu pt. ?Aktywne społeczeństwo Gminy Serokomla?. Grant współfinansowany jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. ?Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD „RAZEM”, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.