Warsztaty dla mieszkańców gm. Serokomla i Adamów – podsumowanie realizacji grantu

Aktywnie działające na terenie LGD ?RAZEM? – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Józefów Duży – tym razem zrealizowało dla mieszkańców gminy Serokomla i Adamów grant pt. ?Kilka słów o ekologii, czyli warsztaty i wyjazd studyjny wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD Razem?

Celem projektu była organizacja spacerów ekologicznych, warsztatów i wyjazdu studyjnego realizowanych w okresie od marca 2021 r. do 30 listopada 2021 r., które przyczyniły się do wzrostu wiedzy i umiejętności z zakresu ekologii dla ok. 100 mieszkańców gminy Serokomla i Adamów. Wysokość otrzymanego grantu: 8 235,00 zł.

Zadanie obejmowało:

warsztaty florystyczne zawierające 9 godzin warsztatów praktycznych, rozdzielonych na trzy dni po trzy godziny, które poprzedzone zostały spacerem ekologicznym nad rzeką Grabówką w miejscowościach Hordzież, Józefów Duży, Bielany oraz dodatkowo w pobliskim lesie w Zakępiu. Spotkania dla grupy po 12 osób każda (grupy mieszane wiekowo, w tym osoby z grup defaworyzowanych), podczas których razem z prowadzącym i z użyciem przygotowanych przez niego materiałów wykonane były kompozycje kwiatowe oraz dekoracje na różne okazje. Do kompozycji wykorzystane były w większości naturalne materiały, aby pokazać uczestnikom, że można wykonać piękne dekoracje zgodnie z zasadami ekologii. Uczestnicy odbyli trzy spacery ekologiczne trwające około 40 min jedne. Pozyskane w ten sposób materiały naturalne zostały wykorzystane podczas tworzenia kompozycji kwiatowych na warsztatach oraz podczas wykonywania jesiennych dekoracji.

O udziale decydowała kolejność zgłoszeń. Warsztaty były przeprowadzone w Bibliotece w Serokomli oraz w Adamowie. Harmonogram i program zrealizowanych warsztatów jest załączony do wniosku o rozliczenie grantu. Odbiorcami były dzieci, młodzież i dorośli podzieleni w grupy, którzy zintegrowali się na tych zajęciach. Lokale, w których odbywały się warsztaty miały odpowiednie zaplecze techniczno?organizacyjne.

warsztaty Magia edukacji poprowadził Pan Paweł Niewęgłowski. Od kilku lat zajmuje się organizacją czasu zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Ma świetny kontakt z ludźmi, potrafi zainteresować nawet najbardziej znudzone osoby. Jego warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem. Ciekawe jest to, że nie potrzebuje w swojej pracy wymyślnych materiałów. Korzysta z papieru, materiałów ekologicznych bądź ulegających powtórnemu przetwórstwu. Pan Paweł przeprowadził trzy warsztaty po dwie godziny dla grupy po 12 każda. Odbiorcami były dzieci, młodzież jak i dorośli oraz seniorzy. Wynikało to z różnych połączeń grup, co szczegółowo opisuje harmonogram, który znajduje się w załączeniu. O udziale decydowała kolejność zgłoszeń uczestników na poszczególne terminy warsztatów.  Warsztaty przeprowadzone zostały w bibliotece w Serokomli oraz w Adamowie. Lokale, w których zostały przeprowadzone warsztaty mają odpowiednie zaplecze techniczno-organizacyjne.

warsztaty kreatywne poprowadziła Pani Iwona Ponikowska, pedagog, nauczyciel z pasją. Zawodowo pracuje w szkole jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Kobieta pełna różnorodnych pomysłów, często związanych z ekologią, wykorzystaniem odpadów do ?ich drugiego życia?. Poza pracą prowadziła różnorodne warsztaty, zarówno z dziećmi jak i dorosłymi. Ma bardzo dobry kontakt z ludźmi, potrafi zarazić pasją do tworzenia. Pani Iwona ma doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, dla których prowadziła warsztaty. Były to 3 warsztaty po 2 godziny dla grupy po 12 osób każda (grupy mieszane wiekowo, w tym osoby z grup defaworyzowanych).  Druga i trzecia grupa wypełniły ankiety dotyczące oceny warsztatów natomiast pierwsza grupa nie ponieważ były to trzylatki, czterolatki i pięciolatki. Warsztaty skierowane były do dzieci, młodzieży i dorosłych podzielonych na odpowiedni dobrane grupy. O uczestnictwie warsztatach decydowała kolejność zgłoszeń uczestników na poszczególne terminy.

wyjazd studyjny dla 30 osób. O uczestnictwie warsztatach decydowała kolejność zgłoszeń. W większości udział wzięły dzieci, znaczna część brała udział we wcześniejszych warsztatach. Wyjazd studyjny do zagrody edukacyjnej Zielony Poligon – jest to gospodarstwo ekologiczne, rodzinne prowadzone w miejscowości Nowiny w powiecie radzyńskim. W dniu 23.10.2021 r. odbyła się wycieczka po gospodarstwie. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wyrywaniu porów na polu. Każdy mógł zabrać po jednym do domu. Grupa została wprowadzona w tajniki przeróbstwa warzyw i owoców na dżemy. Mogli spróbować wytworzonych przez gospodarstwo różnorodnych dżemów. Pan Paweł przeprowadził warsztaty: bateria z warzyw i doniczka samonawadniająca, w której uczestnicy zasiali rzeżuchę oraz zajął dzieci różnorodnymi grami i zabawami integracyjnymi na świeżym powietrzu.  Odbyło się także ognisko i pieczenie kiełbasy, ziemniaków, chleba czy pianek.

Warsztaty były odpowiedzią na potrzeby mieszkańców sygnalizowanych przy rożnego rodzaju spotkaniach/zebraniach mieszkańców.

Grant był współfinansowany ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. ?Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD ?RAZEM?, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.