Warsztaty garncarskie w GBP w Starych Kobiałkach

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Kobiałkach odbyły się pierwsze warsztaty garncarskie, podczas których uczestnicy nauczyli się wyrabiać przedmioty z gliny techniką „z kuli”.

Zajęcia realizowane są w ramach grantu pt. ?Cykl warsztatów i szkoleń dla starszych i młodszych pokoleń”, współfinansowanego ze środków EFRROW i otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. ?Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD „RAZEM”, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.