Warsztaty kulinarne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza mieszkańców gmin obszaru LGD „RAZEM” oraz m. Stoczek Łukowski na bezpłatne warsztaty kulinarne. Szczególnie zapraszamy osoby prowadzące działalność w branży gastronomicznej, zainteresowane wytwarzaniem, wprowadzaniem na rynek oraz promocją kulinarnych produktów tradycyjnych oraz lokalnych.

Warsztaty kulinarne odbędą się w ramach międzynarodowego projektu współpracy pn. „Promocja i Turystyka”, poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020.

Uwaga! W sytuacji rezygnacji z warsztatów – rezygnujący ma obowiązek poinformowania o tym Organizatora najpóźniej 2 dni przed terminem rozpoczęcia warsztatów.

Serdecznie zapraszamy!

 

Do pobrania (dokumenty dla Uczestników warsztatów):

1. Regulamin udziału w projekcie PiT

2. Formularz zgłoszeniowy – warsztaty kulinarne LGD „RAZEM”