Warsztaty pn. „Jak edukować o lokalnych zmianach klimatycznych – propozycje prostych działań do realizacji na poziomie szkolnym”

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza na bezpłatne warsztaty pn. „Jak edukować o  lokalnych zmianach klimatycznych –“ propozycje prostych działań do realizacji na poziomie szkolnym”, które odbędą się w dniu 13 września w godz. 11.00 – 15.00 w siedzibie LGD, ul. Świderska 12 (sala konferencyjna UG Łuków)

Warsztaty skierowane są do nauczycieli przyrody, nauczania początkowego oraz innych przedmiotów wszystkich poziomów a także animatorów Ośrodków Kultury z terenu powiatu łukowskiego z terenu powiatu łukowskiego.

Warsztaty mają na celu:

– wzbogacenie wiedzy oraz zwrócenie uwagi na zjawiska związane ze zmianami klimatycznymi na poziomie lokalnym i globalnym

– zachęcenie do prowadzenia zajęć w terenie oraz projektów szkolnych polegających na monitorowaniu zjawisk klimatycznych w tym zmian bioróżnorodności, zmian siedlisk i gatunków,

– przedstawienie przykładowych scenariuszy do realizacji z uczniami.

Warsztaty poprowadzą trenerki aktywnych form edukacji z Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”, specjalistki w zakresie oddolnych inicjatyw ekologicznych i projektów związanych z retencją i zmianami klimatycznymi. www.pszczoly.zielonaakcja.pl , www.lekcjewprzyrodzie.pl , www.malaretencja.pl

Przy rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń! W załączeniu program oraz formularz zgłoszeniowy.

Uwaga! Na szkoleniu zostanie przedstawiony Regulamin konkursu fotograficznego (z atrakcyjnymi nagrodami!) na najciekawsze zdjęcie miejsc i gatunków związanych ze zbiornikami wodnymi dla uczniów szkół z powiatu łukowskiego.

Pobierz:

Formularz zgłoszeniowy >>>

plakat_edukowanie_nauczyciele