Warsztaty „Pszczelarstwo – Rękodzieło i Kulinaria”

15 października 2021 r. mieszkańcy obszaru  LGD „RAZEM” (miasta i gmin powiatu łukowskiego za wyjątkiem m. Łuków) uczestniczyli w Pszczelej Woli w warsztatach realizowanych w ramach projektu „Pszczelarstwo – rękodzieło i kulinaria – cykl warsztatów promujących produkty w oparciu o infrastrukturę Inkubatora Pszczelarstwa”.

Uczestnicy wypróbowali i poznali wiele możliwości zastosowania miodu  i innych pszczelich  produktów zarówno w gastronomii, medycynie, kosmetyce i profilaktyce zdrowotnej.

LGD „RAZEM” jest partnerem projektu, natomiast koordynatorem jest LGD na rzecz rozwoju gmin powiatu lubelskiego „Kraina wokół Lublina”.

Dziękujemy KGW Radoryż Smolany, Turzec, GBP w: Łukowie, Staninie, Starych Kobiałkach, Stowarzyszeniu Mieszkańców Gminy Serokomla oraz Stowarzyszeniu Kolonia Zachodnia Serokomla za pomoc w rekrutacji uczestników.

Warsztaty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.