Warsztaty w gm. Stoczek Łukowski – kolejny ciekawy grant na obszarze LGD „RAZEM”

Fundacja Międzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno-Turystycznej zrealizowała grant ?Cykl warsztatów szkoleń dla starszych i młodszych pokoleń?, którego celem było wzmocnienie kapitału społecznego 130 mieszkańców gminy Stoczek Łukowski poprzez organizację cyklu warsztatów i szkoleń oraz biesiady staropolskiej/integracyjnej dla starszych i młodszych pokoleń w terminie do końca grudnia 2021 r. Wysokość grantu wynosiła: 28 650,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano cykl szkoleń teoretycznych i praktycznych dla mieszkańców Gminy Stoczek Łukowski oraz obszaru LGD, tzw. grup defaworyzowanych tj. kobiet, osób poniżej 35 roku życia oraz osób pow. 50 roku życia. Tematyka zajęć była różnorodna ale nieprzypadkowa ? dotyczyła ważnych sfer życia każdego człowieka, tj. ochrony środowiska oraz lokalnej historii, tj. historii z czasów Powstania Listopadowego (wybranej ze względu na ważne wydarzenie historyczne, jakie miało miejsce 14.02.1831 r., tj. Bitwę pod Stoczkiem).

Zadanie obejmowało następujące działania:

– warsztaty „Eko dom” ? 1 x 7 godz.  x 5 osób(5 osób)

– warsztaty Akademia zdrowego człowieka – 24 spotkania x 1,5 godz. x 10 osób  (36 godz. – 10 osób)

– warsztaty garncarskie ? 4 x 2 godz. x 5 osób (10 osób) +5

– warsztaty historyczne ? kuchnia staropolska na co dzień i od święta – zakończone biesiadą ? 3x3hx5 osób ? 15 osób (3x3x15 os)

– warsztaty wielkanocne eko-dekoracje na Wielkanoc – 2 x 4 godz. x 10 osób (20 osób)

– warsztaty ekologiczne ? segreguję śmieci, bo chcę czystej ziemi dla moich dzieci – 3 x 4 godz. x 5 osób (15 osób)(56 osób)+ konkurs z nagrodami (min. 30 osób – 33 osoby)

– warsztaty nt. opracowywania wniosków projektów miękkich ? 3 x 6 godz. x 5osób (15 osób)

– warsztaty nt. planowania, ewidencjonowania i rozliczania projektów miękkich (księgowość)- 3 x 6 godz. x 5 osób (15 osób)

Warsztaty były odpowiedzią na zgłaszane przez lokalne społeczeństwo potrzeby poszerzania wiedzy w tym zakresie i dały wyjątkową okazję i możliwość do wzmocnienia lokalnego kapitału społecznego poprzez rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska oraz wykorzystującą lokalne dziedzictwo historyczne poprzez zorganizowanie warsztatów kulinarnych ?Kuchnia staropolska na co dzień i od święta?. Zadanie było realizowane w sali konferencyjnej GBP w miejscowości Stare Kobiałki (Stare Kobiałki 44, 21-450 Stoczek Łukowski).

Grant był współfinansowany ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. ?Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD ?RAZEM?, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.