Warsztaty z wytwarzania świec z wosku

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM? będąca partnerem w projekcie ?Pszczelarstwo ? rękodzieło i kulinaria, cykl warsztatów promujących  lokalne produkty w oparciu o infrastrukturę Inkubatora Przetwórstwa Pszczelarskiego? serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru LGD ?RAZEM? zainteresowanych promocją produktów lokalnych na przykładzie produktów pszczelich, wykorzystaniem ich w działalności wpływającej na rozwój obszarów wiejskich województwa lubelskiego na bezpłatne warsztaty z wytwarzania świec z wosku oraz warsztaty kulinarne 15 października 2021 r. w Inkubatorze Przetwórstwa Pszczelarskiego w Pszczelej Woli

Wyjazd 15.10.2021 r. godz. 7.15 z siedziby LGD (plac przy UG Łuków)

Powrót 15.10.2021 r. godz. ok. 16 na plac przy UG Łuków

Zapewniamy bezpłatny transport oraz wyżywienie. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia (podanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania na adres poczta@lgdrazem.pl z dopiskiem PSZCZELARSTWO w temacie maila). Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby do 35 roku życia zamieszkałe na obszarach wiejskich.

Szczegółowy program

Odwiedź portal KSOW ? www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ? zarejestruj się w bazie Partnerów KSOW