Ważna informacja do Beneficjentów

Przygotowaliśmy dla Beneficjentów z zakresu podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej przekładki umożliwiające ułożenie załączników zgodnie z kolejnością wskazaną w sekcji VII wniosku. Bardzo prosimy o ścisłe stosowanie takiego podziału w składanych wnioskach.

1. Przekładki do załączników – rozwijanie działalności gospodarczej.

2. Przekładki do załączników – podejmowanie działalności gospodarczej.