Ważna informacja: zmiana w Regulaminie Konkursu fotograficznego

Informujemy, iż do Regulaminu konkursu fotograficznego została wprowadzona zmiana polegająca na zamianie punktu 7 ?Format wywołanej fotografii nie może być mniejszy niż 18×24 cm? na ?Zdjęcia nie mogą być mniejsze niż 8 megapikseli?.

Ponadto dodaje się pkt. 17 w brzmieniu ?Zdjęcie należy opatrzyć tytułem/nazwą miejscowości/nazwą fotografowanego obiektu (rzeka, staw, zwierzę)?.

W załączeniu skorygowany Regulamin konkursu.

Regulamin konkursu fotograficznego – korekta