Ważna informacja: zmiana w Regulaminie Konkursu fotograficznego

Informujemy, iż do Regulaminu konkursu fotograficznego została wprowadzona zmiana polegająca na zamianie punktu 7 „Format wywołanej fotografii nie może być mniejszy niż 18×24 cm” na „Zdjęcia nie mogą być mniejsze niż 8 megapikseli”.

Ponadto dodaje się pkt. 17 w brzmieniu „Zdjęcie należy opatrzyć tytułem/nazwą miejscowości/nazwą fotografowanego obiektu (rzeka, staw, zwierzę)”.

W załączeniu skorygowany Regulamin konkursu.

Regulamin konkursu fotograficznego – korekta