Wizyta w Muzeum Geologicznym PIG – PIB w Warszawie

Podczas 2-dniowego roboczego spotkania (16-17.11.2016 r.) przedstawicieli Gminy Łuków i Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?  (LGD) z kierownictwem Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego ? Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie  uzgodniono  program współpracy na lata 2017 ? 2018 w zakresie geoturystycznego wykorzystania łukowskich walorów geologicznych. Planowane przez Gminę Łuków przedsięwzięcia  doskonale wpisują się w realizację celów Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI na lata 2016-2023?.

W trakcie spotkania komisja złożona z pracowników Muzeum Geologicznym PIG-PIB pod przewodnictwem dr hab. Włodzimierza Mizerskiego , profesora PIG – PIB dokonała oceny okazów skamieniałości  przekazanych przez darczyńców w odpowiedzi na apel Wójta Gminy Łuków. Spośród  49 okazów  komisja wybrała 5 najciekawszych. 

Wszyscy darczyńcy w połowie grudnia br. wezmą udział w atrakcyjnym programowo wyjeździe do Muzeum Geologicznego PIG-PIB w Warszawie, a darczyńcy  najciekawszych okazów odbiorą nagrody rzeczowe.

1

2

3