Uroczystość poświęcenia nagrobka chor. Antoniego Dołęgi w Trzebieszowie Drugim