Wyjazd studyjno-szkoleniowy do Austrii

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich organizuje wyjazd studyjno?szkoleniowy do Austrii dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z terenu województwa lubelskiego w dniach 20-26.05.2018 r.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zapoznanie uczestników wyjazdu z przedsiębiorczością i turystyką regionu Tyrol (Austria Zachodnia). Wymiana informacji i zaobserwowanie dobrych praktyk poprzez spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami i przedstawicielami Lokalnych Grup Działania z terenu Tyrolu pomoże w realizacji zakładanego celu. Każde LGD może zgłosić tylko jednego kandydata.

W związku z powyższym prosimy o zgłoszenie się zainteresowane tematyką wyjazdu osoby (z obszaru działania LGD „RAZEM”) i wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz dostarczenie jej do Biura LGD (mailowo lub w wersji papierowej). Preferowany termin dostarczenia karty ? 14.05.2018 r.

Szczegóły wyjazdu znajdują się na stronie ksow.lubelskie.pl

https://lubelskie.ksow.pl/news/entry/13240-oglaszamy-nabor-kandydatow-na-wyjazd-studyjno.html

Karta zgłoszeniowa >>>