Wyjazd studyjny do gospodarstw produkujących i przetwarzających żywność

29 października 2019 r. odbył się wyjazd studyjny w ramach projektu „KGWKOBIETY GOTOWE WESPRZEĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARZE LGD RAZEM”. Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z Krzywdy, Nowego Patoka, Dminina, Zalesia, Krynki, Nowego Stanina, Gozdu, Wesołówki, Turca, Mizar, Trzebieszowa, Celin i Ciechomina – łącznie 48 pań – zwiedziły gospodarstwa produkujące i przetwarzające żywność, w tym produkty serowarskie wyrabiane z własnego mleka.

Pierwsza wizyta miała miejsce w Gospodarstwie ekologicznym Doroty i Jerzego Moń, położonym w malowniczej miejscowości Krupe nieopodal piętnastowiecznych ruin zamku, które oferuje najwyższej jakości sery podpuszczkowe wpisane na listę produktów tradycyjnych.

Ważnym punktem programu było odwiedzenie Zagrody Edukacyjnej „Solisowe Sioło” w Mikołajówce. Uczestniczki wyjazdu mogły spróbować syropów i konfitur owocowych wykonywanych metodą tradycyjną oraz wysłuchać prezentacji: „Planowanie rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego na podstawie krajowej listy produktów tradycyjnych oraz życie na wsi jako miejsce do życia”, którą przedstawiła Pani Małgorzata Solis.

Kolejna wizyta odbyła się w firmie Skarby Natury, będącej certyfikowanym gospodarstwem ekologicznym, w którym uprawiane są rośliny zbożowe, oleiste, strączkowe oraz zioła. Pozyskane nasiona są tam przetwarzane, konfekcjonowane i sprzedawane bezpośrednio konsumentom.

Ciekawym doświadczeniem było odwiedzenie ostatniego podmiotu – Manufaktury Różanej. Specjalnością tego gospodarstwa są przetwory różane oraz inne produkty wytwarzane według starych, tradycyjnych przepisów: konfitury, syropy, musy, soki z owoców róży, pigwowca, czarnej i czerwonej porzeczki.

Wyjazd studyjny okazał się najlepszą formą podniesienia wiedzy na temat przedsiębiorczości i przetwórstwa lokalnego ze względu na fakt, iż nabyte wiadomości teoretyczne można było zobaczyć w praktyce. Mamy nadzieję, że pozytywnie wpłynie na uczestniczki i zainspiruje je do przyszłych działań na rzecz rozwoju własnego, a także naszego regionu.

Serdecznie dziękujemy za udział w projekcie.

Zapraszamy do dalszej współpracy z LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

 

Instytucja odpowiedzialna za treść informacji: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

Odwiedź portal KSOW-www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – zarejestruj się w bazie Partnerów KSOW.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi