Wyjazd studyjny po Szlaku Ziemi Łukowskiej – 29 września 2022 r.