Wyjazd studyjny w ramach projektu współpracy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zorganizowało w dniu 23.11.2017 r. – w ramach projektu współpracy „Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej” – wyjazd studyjny w zakresie „DOBRYCH PRAKTYK” w okolice Kazimierza Dolnego.

Więcej o projekcie współpracy >>>