Wyjazd studyjny w zakresie „DOBRYCH PRAKTYK” w ramach projektu współpracy „Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej”