Wyjazdy studyjne po Szlaku Ziemi Łukowskiej


Wszystko co dobre, szybko się kończy – dobrze, że zostają wspomnienia

We wtorek 18.10.2022 r. odbył się ostatni z zaplanowanych w projekcie START wyjazdów studyjnych po Ziemi Łukowskiej zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. Program wyjazdu cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców, szczególnie kobiet, a to za sprawą warsztatów kosmetycznych prowadzonym przez Panią Agatę Kwaśną-Nowak z firmy LA LA LAS.

Ten piękny, słoneczny dzień rozpoczął się od zwiedzania Izby Pamięci w Nurzynie w gm. Trzebieszów. Uczestników przywitali: p. Sławomir Smolak – sekretarz UG w Trzebieszowie oraz p. Piotr Mączyński sekretarz/skarbnik OSP Nurzyna. Pan Piotr przybliżył historię powstania Izby,  a także przedstawił pozyskane rekwizyty poświęcone wydarzeniom z II wojny światowej oraz lokalnym bohaterom zasłużonym w walce o niepodległość. Izba jest miejscem spotkań historycznych, skupiającym pasjonatów lokalnej historii, które zostało utworzone przez druhów z OSP Nurzyna, przy współpracy z gm. Trzebieszów oraz dzięki otrzymaniu dofinansowania z PROW 2014-2020, za pośrednictwem LGD „RAZEM”.

Następnie uczestnicy przybyli do miejscowości Szaniawy-Poniaty, gm. Trzebieszów, w której znajduje się Pomnik Mitropa. Upamiętnia on słynną akcję z 1946 r., podczas której bez żadnego wystrzału rozbrojono i pozbawiono mundurów ponad 200 żołnierzy Armii Czerwonej, w tym pięciu generałów i kilku wysokich rangą funkcjonariuszy NKWD jadących na naradę wojskową z Moskwy do Warszawy. Akcja odbiła się szerokim echem w kraju, opisywały ją również agencje światowe. Na planie koła o średnicy ok. 20 metrów stoi 20 betonowych płyt z sylwetkami żołnierzy. O brawurowej akcji i heroizmie Polaków przypomina pamiątkowa płyta. Miejsce niezwykłe, dzięki któremu zwiedzający uświadamiają sobie potrzebę stałego podtrzymywania poczucia patriotyzmu zarówno w nas samych, jak i wśród młodego pokolenia.

Trzecim punktem programu było odwiedzenie gm. Serokomla, w której Pan Marcin Kurek – zastępca Wójta Gminy Serokomla oprowadził uczestniczki wyjazdu po zrewitalizowanym skwerku „Kępa” oraz zaprosił do aktywnej zabawy, tj. gry w plenerowe kręgle oraz szachy, które powstały dzięki dofinansowaniu z PROW 2014-2020, za pośrednictwem LGD „RAZEM”. Ponadto na skwerku znajdują się: siłownia, plac zabaw, altanka z grillem, nowoczesne oświetlenia. Tak atrakcyjne miejsce powstało dzięki przemyślanej, wieloletniej strategii opracowanej przez władze gm. Serokomla uwzględniającej montaż środków zewnętrznych.

Prosto z gm. Serokomla udano się do gm. Krzywda, a dokładnie do miejscowości Wola Okrzejska, w której przywitała uczestników Pani Agnieszka Kryczka – radna Gminy Krzywda i prezes KGW w Woli Okrzejskiej. Następnie zaprosiła ona do świetlicy na obiad, który przygotowały Panie z KGW w Woli Okrzejskiej.

Zwiedzanie Muzeum Henryka Sienkiewicza poprzedziła niespodzianka – uroczyste powitanie przez dzieci w strojach postaci z utworów H. Sienkiewicza – przygotowana przez panią Iwonę Chudek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Okrzejskiej. Po przywitaniu uczestnicy „przenieśli się” do świata Henryka Sienkiewicza, dzięki pani Katarzynie Cybulskiej – przewodniczce z Muzeum, która w bardzo ciekawy sposób i z pasją przekazała swoją ogromną wiedzę o nobliście i  jego rodzinie.

Kolejnym punktem wyjazdu było zwiedzanie kościoła w Okrzei oraz Kopca H. Sienkiewicza. Przewodnik przedstawił historię powstania kościoła oraz usypanego w latach 1932-1938 na cześć Henryka Sienkiewicza kopca. Prawie wszystkie uczestniczki weszły na sam szczyt kopca zwieńczonego, odsłoniętym w 1980 roku, marmurowym popiersiem pisarza o wysoki na 2,7 m.

Ostatnim punktem były warsztaty ekokosmetyczne w świetlicy w Gręzówce w gm. Łuków. Prowadząca, pani Agata Kwaśna-Nowak, założycielka firmy „La La LAS – szkolenia, siedlisko zielarskie”, podczas warsztatów „Z naturą mi do twarzy” przedstawiła najważniejsze informacje z zakresu ekopielęgnacji. Uczestniczki po skończonych zajęciach mogły pochwalić się własnoręcznie zrobionymi kosmetykami: kwiatowym tonikiem do twarzy – wodą Królowej Węgier, cukrowo-solnym peelingiem do ciała, kwiatowo-magnezową solą do kąpieli, lekkim kremem do twarzy, różano-morelowy, regenerującym kremem na noc.

Zwieńczeniem całodniowej wizyty studyjnej była kolacja przygotowana przez KGW i występ zespołu Kumpele.

Wszyscy uczestnicy biorący udział w wyjazdach studyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” przekonali się, że Ziemia Łukowska to wyjątkowo atrakcyjne miejsce pod względem historycznym, kulturowym oraz idealne do aktywnego spędzania czasu. Wytyczony i oznakowany Szlak Ziemi Łukowskiej to liczne trasy i ścieżki zarówno rowerowe, jaki i piesze, czy biegowe z licznymi miejscami odpoczynku, prowadzące przez najpiękniejsze i najciekawsze zakątki 9 gmin wiejskich powiatu łukowskiego oraz miasto Stoczek Łukowski.

Wyjazdy studyjne realizowane są w ramach projektu „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START). Mają na celu promocję atrakcji turystycznych, lokalnej kultury i przedstawienie możliwości aktywności fizycznych na obszarze działania LGD „RAZEM”.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Fotorelacja z wyjazdu studyjnego

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.


Piąty wyjazd studyjny dotyczący prezentacji walorów turystycznych Szlaku Ziemi Łukowskiej

LGD „RAZEM” serdecznie zaprasza przedstawicieli biur turystycznych, pilotów, przewodników, dziennikarzy, potencjalnych turystów spoza obszaru LGD a także mieszkańców obszaru LGD „Zapiecek” oraz LGD „RAZEM” na ostatni, piąty i bezpłatny wyjazd studyjny po Szlaku Ziemi Łukowskiej zorganizowany w dniu 18 października 2022 r.

PROGRAM:

07:50 – 08:00     Zbiórka i wyjazd – siedziba LGD, ul. Świderska 12 w Łukowie – plac UG Łuków, od strony cmentarza

08:30 – 09:15     Nurzyna, gm. Trzebieszów – Izba Pamięci w Nurzynie

09:30 – 09:45     Szaniawy – Poniaty, gm. Trzebieszów – Pomnik Mitropa

10:30 – 11:00     Serokomla – Skwerek Kempa, Szachy-kręgle

11:30 – 12:25     Obiad i deser – świetlica w Woli Okrzejskiej

12:30 – 13:15     Wola Okrzejska – Muzeum H. Sienkiewicza

13:30 – 14:30     Okrzeja – Kościół, kopiec

15:30 – 17:30     Świetlica w Gręzówce – Warsztaty kosmetyczne „Z naturą mi do twarzy” LA LA LAS

17:30 – 18:30     Kolacja z występem zespołu KGW Kumpele – świetlica w Gręzówce

18:45     Powrót do Łukowa

Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest zapoznanie się z Regulaminem, przesłanie skanu/zdjęcia formularza zgłoszeniowego na adres poczta@lgdrazem.pl z dopiskiem w tytule „wyjazd studyjny w dniu 18.10.2022 r.” lub złożenie osobiście do biura LGD przy ul. Świderskiej 12 w Łukowie.

Regulamin wyjazdu

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula RODO

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w piątek 14.10.2022 r. o godz. 10-ej.

Wyjazd realizowany jest w ramach projektu „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START). Ma na celu promocję atrakcji turystycznych, lokalnej kultury i przedstawienie możliwości aktywności fizycznych na obszarach działania LGD „RAZEM” oraz LGD „Zapiecek”.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie – w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.


LGD „RAZEM” – dobre bo lokalne

Dobre bo lokalne – Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” po raz kolejny zorganizowała w dniu 29 września 2022 r. wyjazd studyjny promujący lokalne atrakcje/produkty, które znajdują się na Szlaku Ziemi Łukowskiej.

Wyjazd rozpoczął się warsztatami serowarskimi, które tym razem ze względu na pogodę, zostały przeprowadzone w świetlicy w Starej Roży przez lokalną producentkę serów – Panią Joannę Stateczną z gospodarstwa Rosza w Starej Róży gm. Stoczek Łukowski. Pani Joanna wytwarza przepyszne ekologiczne sery z mleka koziego oraz z krowiego. Część swojej wiedzy przekazała naszym uczestnikom, dzięki czemu nauczyliśmy się produkcji serów podpuszczkowych. Produkty z gospodarstwa Rosza, jak i  te wytworzone własnoręcznie przez uczestników, w ocenie wszystkich próbujących są bardzo smaczne. Dodatkowym źródłem satysfakcji dla LGD jest fakt, że powstanie tej inicjatywy wsparliśmy, udzielając dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków PROW 2014-2020.

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości za pomocą produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne jest absolutnym priorytetem w działalności LGD.

Za namową uczestników odwiedziliśmy również gospodarstwo Rosza. Wszyscy byli zachwyceni  kozami, jak i „luksusowymi” warunkami jakie stworzyła im Pani Joanna.

Kolejnym przystankiem były Wilczyska, gdzie grupa została przywitana przez Panią Kingę Szerszeń Wójt Gminy Wola Mysłowska oraz Pana Pawła Olkowicza – Przewodniczącego Rady Gminy. Na początku zobaczyliśmy nadal działający młyn nad rzeką Wilga, który do II wojny światowej był młynem wodnym, który działa od czasów królewskich we wsi.

W świetlicy, gdzie zjedliśmy obiad, mogliśmy podziwiać malarstwo Mariana Turka, który urodził się w Wilczyskach (1918-1992). W latach 1947-1951 studiował malarstwo w Warszawie, Uczestniczył w wielu plenerach malarskich i wystawach zbiorowych w Warszawie oraz na Mazowszu i Podlasiu. W Szkole Podstawowej w Wilczyskach zorganizował zbiory malarstwa własnego oraz Izbę Regionalną.

Dzięki uprzejmości miejscowego proboszcza zwiedziliśmy kościół (parafię w Wilczyskach założono już na przełomie XIII i XIV wieku) oraz mogliśmy przez chwilę relaksować się w towarzystwie stada mięciutkich i towarzyskich alpak. Z informacji uzyskanych od księdza proboszcza wiemy, że na Boże Narodzenie planowana jest „żywa szopka”.

Następnie odwiedziliśmy rzemieślniczy Browar Huzar w Woli Mysłowskiej. Dowiedzieliśmy się, jak powstaje piwo i czym różnią się od siebie style piwne. Wszyscy wysoko ocenili pomysł, aby łączyć promocję produktów i promocję najważniejszych wątków w historii regionu – piwa warzone w Browarze Huzar mają nazwy nawiązujące do dzieł Sienkiewicza: Quo Vadis, Ogniem i Mieczem, Szkice węglem, Na polu chwały.

W Stoczku Łukowskim powitała nas pani Agnieszka Barej, bibliotekarka, animatorka społeczna i znawczyni miejscowej historii. Oprowadziła nas po wszystkich miejscach pamięci (a jest ich w Stoczku nadzwyczaj dużo!) Z pasją dzieliła się ogromną ilością wiedzy i ciekawostek, których w żadnym podręczniku i przewodniku turystycznym znaleźć by się nie dało.

Po zwiedzeniu Ośrodka Izydory – nazwa ośrodka pochodzi od nazwy pobliskiego wzgórza zwanego Górą Zydorą, pod którą znajdowała się niegdyś żydowska karczma, zjedliśmy tam pyszną kolację

Wyjazd zwieńczyła wizyta w GBP w Starych Kobiałkach. Pani Iwona Brodzik – Dyrektor GBP oprowadziła nas po pięknym obiekcie, pokazała ostatnio wybudowaną altanę i zakupione wyposażenie współfinansowane z PROW 2014-2020. Koncert w wykonaniu zespołu Kobierzec uaktywnił grupę, która wracała zadowolona ze śpiewem na ustach i jako kolejna przekonała się, że Ziemia Łukowska jest bardzo atrakcyjna turystycznie.

Wyjazdy studyjne realizowane są w ramach projektu „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START). Mają na celu promocję atrakcji turystycznych, lokalnej kultury i przedstawienie możliwości aktywności fizycznych na obszarze działania LGD „RAZEM”.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Fotorelacja z wyjazdu studyjnego

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.


LGD „RAZEM” – kolejny wyjazd studyjny w ramach realizacji projektu współpracy START

Po raz trzeci w ostatnich tygodniach (15 września) nasze Stowarzyszenie zorganizowało wyjazd studyjny w ramach realizacji projektu współpracy „Szlaki Turystyczne Atrakcje Rozrywka Trening”. Wśród uczestników było wielu przedstawicieli samorządów zrzeszonych w stowarzyszeniu, zainteresowanych poznaniem możliwości i mechanizmów promocji turystyki jako jednego z możliwych źródeł rozwoju społecznego i biznesowego społeczności lokalnej.

Pierwszym postojem była wizyta w gospodarstwie Rosza w Starej Róży gm. Stoczek Łukowski. Wytwarzane są tam sery głównie z mleka koziego, ale ostatnio również z krowiego. Metody produkcji są w pełni ekologiczne i rzemieślnicze. Produkt w ocenie wszystkich próbujących absolutnie najwyższej jakości. Dodatkowym źródłem satysfakcji był dla organizatorów fakt, że powstanie tej inicjatywy wsparło LGD „RAZEM”, udzielając dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków PROW 2014-2020.

Kolejnym przystankiem były Wilczyska, gdzie grupa zobaczyła wybudowany w połowie XIX w. dla Jana Korzybskiego herbu Abdank dworek. Jego ozdobą jest aleja dojazdowa obsadzona lipami oraz tujami a także dwa stawy połączone kanałami z rzeką Wilgą. Zespół parkowo-dworski w 2013 r. został zwrócony prawomocnym spadkobiercom właścicieli, którzy prowadzą renowację tego historycznego dworu. Obok dworu znajdują się trudno dostępne, znacznie starsze, relikty XV-wiecznego, zamku, o których opowiadał z wielką pasją Pan Grzegorz Uss – Nadleśniczy Nadleśnictwa Łuków.

Dzięki uprzejmości miejscowego proboszcza mogliśmy przez chwilę relaksować się w towarzystwie stada mięciutkich i towarzyskich alpak.

Potem odwiedziliśmy rzemieślniczy Browar Huzar w Woli Mysłowskiej. Dowiedzieliśmy się, jak powstaje piwo i czym różnią się od siebie style piwne. Wszyscy wysoko ocenili pomysł, aby łączyć promocję produktów i promocję najważniejszych wątków w historii regionu – piwa warzone w Browarze Huzar mają nazwy nawiązujące do dzieł Sienkiewicza: Quo Vadis, Ogniem i Mieczem, Szkice węglem, Na polu chwały.

W Stoczku Łukowskim powitała nas pani Agnieszka Barej, bibliotekarka, animatorka społeczna i znawczyni miejscowej historii. Oprowadziła nas po wszystkich miejscach pamięci (a jest ich w Stoczku nadzwyczaj dużo!) razem z Panem Markiem Czubem – historykiem z wykształcenia, znawcą i pasjonatem dziejów i teraźniejszości swojej Małej Ojczyzny. Oboje z pasją dzielili się ogromną ilością wiedzy i ciekawostek, których w żadnym podręczniku i przewodniku turystycznym znaleźć by się nie dało.

Trasa zakończyła się w dworku i ośrodku Izydory – nazwa ośrodka pochodzi od nazwy pobliskiego wzgórza zwanego Górą Zydorą, pod którą znajdowała się niegdyś żydowska karczma.

Wyjazd zwieńczyła kolacja. Najdłużej zapamiętany zostanie jednak koncert w wykonaniu grupy instruktorów muzycznych z GBP w Starych Kobiałkach. Absolutne mistrzostwo!

Wyjazdy studyjne realizowane są w ramach projektu „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START). Mają na celu promocję atrakcji turystycznych, lokalnej kultury i przedstawienie możliwości aktywności fizycznych na obszarze działania LGD „RAZEM”.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Fotorelacja z wyjazdu studyjnego

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.


Już czwarty wyjazd studyjny dotyczący prezentacji walorów turystycznych Szlaku Ziemi Łukowskiej

LGD „RAZEM” serdecznie zaprasza przedstawicieli biur turystycznych, pilotów, przewodników, dziennikarzy, potencjalnych turystów spoza obszaru LGD a także mieszkańców obszaru LGD „Zapiecek” oraz LGD „RAZEM” na czwarty bezpłatny wyjazd studyjny po Szlaku Ziemi Łukowskiej zorganizowany w dniu  29 września 2022 r.

PROGRAM:

08:00     Zbiórka i wyjazd – siedziba LGD, ul. Świderska 12 w Łukowie – plac UG Łuków

09:00 – 11:00     Warsztaty serowarskie – Serowarnia Rosza w Starej Róży

11:30 – 12:30     Wilczyska – dworek i ruiny zamku

13:00 – 14:00     Obiad i deser – w okolicach Woli Mysłowskiej

14:05 – 15:00     Browar Huzar

15:30 – 17:15     Stoczek Łukowski – zwiedzanie miasta

17:15 – 18:15     Kolacja – Izydory

19:00     Powrót do Łukowa

Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest zapoznanie się z Regulaminem, przesłanie skanu/zdjęcia formularza zgłoszeniowego na adres poczta@lgdrazem.pl z dopiskiem w tytule „wyjazd studyjny w dniu 29.09.2022 r.” lub złożenie osobiście do biura LGD przy ul. Świderskiej 12 w Łukowie.

Regulamin wyjazdu

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula RODO

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w środę 28.09.2022 r. o godz. 9-ej.

Wyjazd realizowany jest w ramach projektu „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START). Ma na celu promocję atrakcji turystycznych, lokalnej kultury i przedstawienie możliwości aktywności fizycznych na obszarach działania LGD „RAZEM” oraz LGD „Zapiecek”.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.


Trzeci wyjazd studyjny dotyczący prezentacji walorów turystycznych Szlaku Ziemi Łukowskiej

LGD „RAZEM” serdecznie zaprasza przedstawicieli biur turystycznych, pilotów, przewodników, dziennikarzy, potencjalnych turystów spoza obszaru LGD a także mieszkańców obszaru LGD „Zapiecek” oraz LGD „RAZEM” na trzeci bezpłatny wyjazd studyjny po Szlaku Ziemi Łukowskiej zorganizowany w dniu  15 września 2022 r.

PROGRAM:

08:00     Zbiórka – siedziba LGD, ul. Świderska 12 w Łukowie – plac UG Łuków

08:20     Wojcieszków

08:30     Adamów

08:45     Krzywda

08:55     Stanin, Stoczek Łukowski

09:20 – 10:00     Wizyta w serowarni Rosza w Starej Róży

10:30 – 11:15     Wilczyska – dworek i ruiny zamku

11:20 – 13:00     Browar Huzar

13:30 – 15:00     Stoczek Łukowski

15:15 – 16:15     Izydory – obiad z występem

17:00     Powrót do Łukowa

Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest zapoznanie się z Regulaminem, przesłanie skanu/zdjęcia formularza zgłoszeniowego na adres poczta@lgdrazem.pl z dopiskiem w tytule „wyjazd studyjny w dniu 15.09.2022 r.” lub złożenie osobiście do biura LGD przy ul. Świderskiej 12 w Łukowie.

Regulamin wyjazdu

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula RODO

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w środę 14.09.2022 r. o godz. 9-ej.

Wyjazd realizowany jest w ramach projektu „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START). Ma na celu promocję atrakcji turystycznych, lokalnej kultury i przedstawienie możliwości aktywności fizycznych na obszarach działania LGD „RAZEM” oraz LGD „Zapiecek”.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.


„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE, SAMI NIE WIECIE, CO POSIADACIE.” c.d

„Cudze chwalicie, Swego nie znacie, Sami nie wiecie, co posiadacie” – o tym przekonali się kolejni uczestnicy wyjazdu studyjnego po Szlaku Ziemi Łukowskiej zorganizowanego 23 sierpnia 2022 r. przez nasze stowarzyszenie, tj. Lokalną Grupę Działania „RAZEM”.

Program poprzedniego wyjazdu studyjnego wzbudził bardzo duże zainteresowanie mieszkańców Ziemi Łukowskiej, dlatego też po raz kolejny wyjazd rozpoczął się  zwiedzeniem Centrum Promocji Drewna w Jacie – nowoczesnego, drewnianego, ekologicznego budynku, w którym zastosowano wiele nowoczesnych funkcjonalności (pompa ciepła, fotowoltaika, rekuperacja) o czym opowiadała Pani Katarzyna Skwarek – Sekretarz Nadleśnictwa Jata.

Następnie grupa przeszła ścieżką edukacyjną po terenie Rezerwatu Jata z Panem Arkadiuszem Tomasiewiczem – leśniczym Leśnictwa Jata,  który przybliżył bogatą historię rezerwatu i walk narodowo-wyzwoleńczych, a także poinformował o walorach przyrodniczych i zdrowotnych rezerwatu. Niespodzianką dla wszystkich była informacja, że swoisty mikroklimat rezerwatu zawiera bardzo duże ilości jodu, olejków eterycznych z drzew iglastych, które mają właściwości zdrowotne.

Nic tylko zorganizować biwak w Rezerwacie Jata!

O historii i współczesności ruchu mariawickiego na naszym terenie a także pięknym XVIII-wiecznym ołtarzu wspaniale opowiedział ksiądz Hubert Rubaj – proboszcz parafii w Goździe, który pofatygował się kilkadziesiąt kilometrów, żeby opowiedzieć o podobieństwach i różnicach między mariawityzmem i innymi wyznaniami chrześcijańskimi.

W drodze do  Woli Gułowskiej grupa weszła na kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei, który niedawno był poddany rewitalizacji.

Po obiedzie – Sanktuarium w Woli Gułowskiej o wystroju pełnym barokowego przepychu a następnie multimedialne Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków, izba regionalna i sala myśliwska znajdujące się również w tym muzeum. Smaczne dania regionalne przygotowane przez pracowników Domu Kultury-Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej umiliły pobyt grupy w gminie Adamów.

Specjalne podziękowania należą się Pani Iwonie Adamskiej – Dyrektor Domu Kultury-Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, a także Panu Karolowi Ponikowskiemu – Wójtowi Gminy Adamów, który oprowadzając osobiście po muzeum w bardzo ciekawy i przystępny sposób przybliżył historię gen. Kleeberga i SGO Polesie

Wisienką na torcie programu wyjazdu studyjnego była gra paintball i pyszna kawa i deser w Cukiernio-Kawiarni artystycznej „Karmelka”, która powstała dzięki dotacji na podjęcie działalności gospodarczej ze środków PROW2014-2020, którego LGD jest operatorem na Ziemi Łukowskiej.

Wieczór uprzyjemnił występ Oli Zawady obdarzonej wspaniałym głosem i wrażliwością, która oczarowała wszystkich wykonaniem a capella utworów inspirowanych muzyką ludową wschodniego pogranicza. Całość wyjazdu uprzyjemniał wnoszący wiele informacji, a przy tym elokwentny i dowcipny komentarz Zbigniewa Smółko – przewodnika/regionalisty.

Wyjazdy studyjne realizowane są w ramach projektu „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START). Mają na celu promocję atrakcji turystycznych, lokalnej kultury i przedstawienie możliwości aktywności fizycznych na obszarze działania LGD „RAZEM”.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Fotorelacja z wyjazdu studyjnego

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.


Kolejny wyjazd studyjny dotyczący prezentacji walorów turystycznych Szlaku Ziemi Łukowskiej

LGD „RAZEM” serdecznie zaprasza przedstawicieli biur turystycznych, pilotów, przewodników, dziennikarzy, potencjalnych turystów spoza obszaru LGD a także mieszkańców obszaru LGD „Zapiecek” oraz LGD „RAZEM” na kolejny bezpłatny wyjazd studyjny po Szlaku Ziemi Łukowskiej zorganizowany w dniu  23 sierpnia 2022 r.

PROGRAM:

08:30     Zbiórka – siedziba LGD, ul. Świderska 12 w Łukowie – plac UG Łuków

08:45     Centrum Promocji Drewna Jata

11:15     Kościół Mariawitów w Goździe

12:30     Okrzeja – Kopiec Sienkiewicza

13:30     Obiad

14:15     Zwiedzanie Sanktuarium w Woli Gułowskiej

15:00     Zwiedzanie Muzeum w Woli Gułowskiej

16:00     Paintball (konieczne odpowiednie obuwie, najlepiej sportowe)

18:00     Kolacja z występem zespołu „Modry Len”

19:30     Powrót do Łukowa

Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest zapoznanie się z Regulaminem, przesłanie skanu/zdjęcia formularza zgłoszeniowego na adres poczta@lgdrazem.pl z dopiskiem w tytule „wyjazd studyjny w dniu 23.08.2022 r.” lub złożenie osobiście do biura LGD przy ul. Świderskiej 12 w Łukowie.

Regulamin wyjazdu

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula RODO

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w poniedziałek 22.08.2022 r. o godz. 9-ej.

Wyjazd realizowany jest w ramach projektu „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START). Ma na celu promocję atrakcji turystycznych, lokalnej kultury i przedstawienie możliwości aktywności fizycznych na obszarach działania LGD „RAZEM” oraz LGD „Zapiecek”.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.


CUDZE CHWALIMY, SWEGO NIE ZNAMY – relacja z wyjazdu studyjnego po Szlaku Ziemi Łukowskiej

CUDZE CHWALIMY, SWEGO NIE ZNAMY  – o tym przekonali się 12 sierpnia 2022 r. uczestnicy wyjazdu studyjnego po Szlaku Ziemi Łukowskiej zorganizowanego przez LGD „RAZEM”.

Na początku odwiedzili Centrum Promocji Drewna w Jacie – nowoczesny, drewniany, ekologiczny budynek, w którym zastosowano wiele nowoczesnych funkcjonalności (pompa ciepła, fotowoltaika, rekuperacja) o czym bardzo ciekawie opowiadali Pan Arkadiusz Tomasiewicz – Leśniczy Leśnictwa Jata i Pani Katarzyna Skwarek – Sekretarz Nadleśnictwa Jata.

Kolejnym punktem programu było zwiedzenie podominikańskiego drewnianego kościoła w Zofiborze z barokowym wystrojem wnętrza, a następnie odwiedzenie, ubożuchnego z zewnątrz, kościółka mariawitów w Goździe koło Okrzei.  O historii i współczesności ruchu mariawickiego na naszym terenie a także pięknym XVIII-wiecznym ołtarzu wspaniale opowiedział ksiądz Hubert Rubaj – proboszcz parafii w Goździe , który pofatygował się kilkadziesiąt kilometrów, żeby opowiedzieć o podobieństwach i różnicach między mariawityzmem i innymi wyznaniami chrześcijańskimi.

W drodze do Woli Gułowskiej grupa weszła na kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei, który niedawno był poddany rewitalizacji.

Po obiedzie – Sanktuarium w Woli Gułowskiej o wystroju pełnym barokowego przepychu a następnie multimedialne Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków, izba regionalna i sala myśliwska znajdujące się również w tym muzeum.

Wisienką na torcie był paintball i szarlotka z lodami przygotowana przez panią Katarzynę  właścicielkę kawiarenki „Karmelka”, która powstała dzięki dotacji na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2014-2020, którego LGD jest operatorem na Ziemi Łukowskiej.

Deser uprzyjemnił występ Oli Zawady obdarzonej wspaniałym głosem i wrażliwością, która oczarowała wszystkich wykonaniem a capella dziesięciu utworów inspirowanych muzyką ludową wschodniego pogranicza.

Całość wyjazdu uprzyjemniał wnoszący wiele informacji, a przy tym elokwentny i dowcipny komentarz Zbigniewa Smółko – przewodnika/regionalisty.

23 sierpnia będzie organizowany drugi wyjazd z tym samym programem, a następnie 3 kolejne (program inny, ale równie ciekawy) – więc proszę śledzić stronę internetową i profil FB Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „RAZEM”.

Wyjazd realizowany był w ramach projektu „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START). Miał na celu promocję atrakcji turystycznych, lokalnej kultury i przedstawienie możliwości aktywności fizycznych na obszarze działania LGD „RAZEM”.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.

Fotorelacja z wyjazdu studyjnego

Relacja na podstawie tekstu Agnieszka Barej.

Zdjęcia: Agnieszka Barej i Janusz Kryczka


Wyjazd studyjny dotyczący prezentacji walorów turystycznych Szlaku Ziemi Łukowskiej

LGD „RAZEM” serdecznie zaprasza przedstawicieli biur turystycznych, pilotów, przewodników, dziennikarzy, potencjalnych turystów spoza obszaru LGD a także mieszkańców obszaru LGD „Zapiecek” oraz LGD „RAZEM” na bezpłatny wyjazd studyjny po Szlaku Ziemi Łukowskiej zorganizowany w dniu  12 sierpnia 2022 r.

PROGRAM:

09:00     Zbiórka  – siedziba LGD, ul. Świderska 12 w Łukowie – plac UG Łuków

09:15     Centrum Promocji Drewna Jata

10:30     Kościół w Zofiborze

11:30     Okrzeja – Kopiec Sienkiewicza

12:30     Kościół Mariawitów w Goździe

13:30     Obiad

14:15     Zwiedzanie Sanktuarium w Woli Gułowskiej

15:00     Zwiedzanie Muzeum w Woli Gułowskiej

16:00     Paintball (konieczne odpowiednie obuwie, najlepiej sportowe)

18:00     Uroczysta kolacja

19:30     Powrót do Łukowa

Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest zapoznanie się z Regulaminem, przesłanie skanu/zdjęcia formularza zgłoszeniowego na adres poczta@lgdrazem.pl z dopiskiem w tytule „wyjazd studyjny w dniu 12.08.2022 r.” lub złożenie osobiście do biura LGD przy ul. Świderskiej 12 w Łukowie.

Regulamin wyjazdu

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula RODO

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w czwartek 11.08.2022 r. o godz. 9-ej.

Wyjazd realizowany jest w ramach projektu „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START). Ma na celu promocję atrakcji turystycznych, lokalnej kultury i przedstawienie możliwości aktywności fizycznych na obszarach działania LGD „RAZEM” oraz LGD „Zapiecek”.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.