Wynik naboru na stanowisko Specjalisty ds. projektów i animacji

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalisty ds. projektów i animacji wybrana została Pani Agnieszka Marta Nowak zam. w Łukowie.

Uzasadnienie: Pani Agnieszka Marta Nowak wykazała się odpowiednią wiedzą potrzebną na proponowane stanowisko oraz spełnia zarówno wymagania konieczne jak i pożądane określone w ogłoszeniu o naborze.