Wyniki konkursu fotograficznego „Gmina Łuków – dzieje przyrody w obiektywie”

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu LGD „RAZEM”, Przewodnicząca komisji
 2. Andrzej Charliński – Specjalista ds. projektów i monitoringu, LGD „RAZEM”, Członek komisji
 3. Andrzej Pulik – Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji, UG Łuków, Członek komisji
 4. Karolina Barc – Specjalista Służby Leśnej ds. edukacji, Nadleśnictwo Łuków, Członek komisji

8 września 2017 r. dokonała oceny i kwalifikacji prac dostarczonych na konkurs fotograficzny „Gmina Łuków – dzieje przyrody w obiektywie”.

Cele konkursu:

 • zgromadzenie dokumentacji fotograficznej wytworów i okazów przyrody nieożywionej i ożywionej oraz zanikających  gatunków, zmieniających się widoków natury i  krajobrazu  na terenie  Gminy Łuków,
 • upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych wiedzy o naszym dziedzictwie naturalnym, rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody, a także możliwościach jej ochrony;
 • zainteresowanie zmianami zachodzącymi w otaczającej przyrodzie, które można obserwować  na terenie  swojego miejsca zamieszkania.

Łącznie nadesłano 62 prace od 19 autorów.

Komisja Konkursowa w swoich ocenach poza kryteriami regulaminowymi (zgodność tematyczna, miejsce wykonania zdjęcia, samodzielne wykonanie prac, jakość i estetyka prac, zgłoszenie zdjęć nigdzie wcześniej nie publikowanych) wzięła również pod uwagę indywidualność spojrzenia artystycznego w zakresie wyboru tematu i koncepcji wykonania fotografii.

Komisja nie oceniała zdjęć o niskiej jakości technicznej oraz nadesłanych bez formularza zgłoszeniowego.

Wyniki konkursu „Gmina Łuków – dzieje przyrody w obiektywie”:

Nagrodzone zdjęcia:

 • „Facelia” wykonane przez Dawida Misiaka – nagroda lornetka OLYMPUS:

 • „Sianokosy w Rzymkach” wykonane przez Zuzannę Wanecką – miniwieża – zestaw mikro Hi-Fi Blaupunkt:

 • „Krzyżak” wykonane przez Damiana Szymanka – nagroda luneta CELESTRON:

 

Wyróżnione zdjęcia:

 • „Przed laty nieodłączny krajobraz gminy” wykonane przez Wiktorię Wysokińską:

 • „Oswojona żabka”  wykonane przez Marię Mazurek:

 • „Chwiejące się na polu czerwone maki” wykonane przez Gabrielę Korlagę:

 • „Na rozdrożu” wykonane przez Magdalenę Szczygielską:

 • „Zalew” wykonane przez Damiana Szymanka:

Ponadto Komisja Konkursowa postanowiła przyznać Panu Romanowi Korladze specjalną nagrodę za prace o wyjątkowych walorach artystycznych, utrwalanie walorów przyrody i propagowanie piękna Ziemi Łukowskiej:

Żołna – okolice Świdrów

Dudek – Gręzówka

Sóweczka – Jata

Nagrody zostały zakupione przez LGD „RAZEM” w ramach projektu współfinansowanego z dotacji Gminy Łuków:

 • lornetka OLYMPUS,
 • miniwieża – zestaw mikro Hi-Fi Blaupunkt,
 • teleskop – luneta CELESTRON.

Wyróżnieni otrzymają nagrody książkowe i zestawy gadżetów ufundowane ze środków własnych przez LGD „RAZEM”, Urząd Gminy Łuków oraz Nadleśnictwo Łuków.

Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w dniu 17 września 2017 r. w Klimkach podczas II Festiwalu jurajskiego.