Wyniki konkursu na „Najciekawszą inicjatywę Ziemi Łukowskiej”

W dniu 17.06.2019 r. Komisja Konkursowa w składzie: Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu LGD ?RAZEM?, Iwona Brodzik – Dyrektor GBP w Starych Kobiałkach, Małgorzata Prządka – Dyrektor GBP w Krzywdzie, Iwona Adamska – Dyrektor GBP w Adamowie, Alicja Śledź – Dyrektor GBP w Łukowie, dokonała oceny zgłoszeń dostarczonych na Konkurs na ?Najciekawszą inicjatywę Ziemi Łukowskiej?, oraz przyznała nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach.  Łącznie nadesłano 16 zgłoszeń, w tym 5 w kategorii: zadanie inwestycyjne oraz 11 w kategorii: zadanie nieinwestycyjne.

Komisja Konkursowa w swoich ocenach kierowała się kryteriami szczegółowo opisanymi w Regulaminie Konkursu, tj. kryteria formalne (podmiot zgłaszający, termin złożenia dokumentów, itp.) oraz merytoryczne: zaangażowanie mieszkańców przy realizacji inicjatywy, długofalowość oddziaływania przedsięwzięcia, współpraca przy realizacji z organizacjami społecznymi i grupami nieformalnymi, wpływ na łączenie pokoleń, innowacyjność/oryginalność przedsięwzięcia, sposób pozyskania środków na realizację zadania, forma/sposób przygotowania zgłoszenia.

Miło nam Państwa poinformować o wynikach konkursu.

Kategoria I: Inicjatywa polegająca na realizacji zadania inwestycyjnego:

Kategoria II: Inicjatywa związana z realizacją zadania nie inwestycyjnego:

Ponadto Komisja Konkursowa przyznała wyróżnienia oraz upominek w postaci gry planszowej ?Na Szlaku Ziemi Łukowskiej? dla:

  1. Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Józefów Duży, inicjatywa: ?Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w Józefowie Dużym w celach rekreacyjno-edukacyjnych?.
  2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoryżu Kościelnym, inicjatywa: ?Budowa altany ? miejsca spotkań dla mieszkańców?.
  3. Stowarzyszenia Modry Len z Adamowa, inicjatywa: ?Orszak Trzech Króli w Adamowie?.
  4. Koła Gospodyń Wiejskich w Gręzówce, inicjatywa: ?Wesele Ludowe?.
  5. Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego ?Dragon? Wojcieszków, inicjatywa: ?24 godzinny mecz piłki siatkowej?.
  6. Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla, inicjatywa: ?Powstanie zespołu Szalibabki?.
  7. Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Serokomli, inicjatywa: Rodzice dzieciom ? ?Rzepka?.
  8. Koła Gospodyń Wiejskich w Burcu ?Wyjątkowe i Gospodarne?, inicjatywa: ?OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA? msza polowa w Burcu upamiętniająca poległych żołnierzy 50 DP.

Uroczyste wręczanie nagród odbyło się podczas Konferencji ?PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU ? JAK SKUTECZNIE BUDOWAĆ PARTNERSTWA LOKALNE?, którą organizowaliśmy w dniu 18.06.2019 r. w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Starych Kobiałkach. Prezes Zarządu Pani Sylwia Romańska-Węzik pogratulowała wszystkim uczestnikom konkursu, przekazała swoje wyrazy uznania oraz zapewniła, iż konkurs będzie kontynuowany w następnych latach. Nagrody laureatom pomogli wręczać:  Pan Krzysztof Głuchowski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pan Marek Czub ? Wójt Gminy Stoczek Łukowski.

Po zaprezentowaniu inicjatyw przez przedstawicieli zwycięskich organizacji wystąpił zespół ?Kobierzec? ze Starych Kobiałek.

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i już teraz zachęcamy do realizacji ciekawych inicjatyw, dokumentowanie ich w celu zgłoszenia w przyszłym roku w konkursie ?NAJCIEKAWSZA INICJATYWA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ?.

Konkurs finansowany był z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja.