Wyniki konkursu „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej – rozgrywki z użyciem gry planszowej”

W dniu 12.12.2019 r. w siedzibie LGD „RAZEM” odbyły się finałowe rozgrywki konkursu „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej – rozgrywki z użyciem gry planszowej”.

Celem Konkursu było:

a) promocja walorów kulturowych, historycznych, przyrodniczych obszaru Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” (w tym programu LEADER),

b) aktywizacja społeczności lokalnej oraz promocja ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu w gronie rodziny i przyjaciół, rozwijającego nie tylko intelektualnie, ale również społecznie.

Komisja Konkursowa w składzie: Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu, Iwona Brodzik – Dyrektor GBP w Starych Kobiałkach/Członek Zarządu LGD, Ewelina Ponikowska – Specjalista ds. projektów i szkoleń, czuwała nad prawidłowym przebiegiem eliminacji.

W rozgrywkach w III etapie wzięło udział 19 uczestniczek i uczestników reprezentujących gminne biblioteki publiczne w Adamowie, Aleksandrowie, Dmininie, Gręzówce, Krynce, Krzywdzie, Starych Kobiałkach, Wojcieszkowie, Woli Mysłowskiej, Miło nam Państwa poinformować o wynikach konkursu:

Kategoria wiekowa do 14 lat:

I miejsce – Natalia Goławska 24 pkt. – GBP w Krzywdzie

II miejsce – Wiktoria Niedziółka 10 pkt. GBP w Łukowie filia Krynka

II miejsce (ex aequo)  – Amelia Mazur 10 pkt. GBP w Serokomli

II miejsce (ex aequo) – Julia Latoch 10 pkt. GBP w Wojcieszkowie

Kategoria wiekowa powyżej 14 lat:

I miejsce – Oliwia Kowalska 19 pkt. GBP w Staninie filia Kosuty

II miejsce – Monika Goławska 18 pkt. GBP w Krzywdzie

III miejsce – Karolina Latoch 17 pkt. GBP w Wojcieszkowie

Każdy uczestnik finałowych rozgrywek otrzymał grę planszową „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej – rozgrywki z użyciem gry planszowej”, zakładki do książek promujące walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe LGD „RAZEM” z planem lekcji oraz słodki świąteczny upominek.

Laureaci dodatkowo otrzymali: kubek termiczny, zapięcie do roweru, przewodnik turystyczny.

Nagrody rzeczowe sfinansowane są ze środków PROW 2014-2020: gra planszowa, zakładki do książek oraz przewodnik z projektu współpracy pn. „Promocja i Turystyka”, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, kubek termiczny i zapięcie rowerowe z poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie uczestniczkom/uczestnikom oraz gminnym bibliotekom publicznym za współorganizację konkursu.

Konkurs finansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.