Wyniki naborów wniosków 1/2017, 2/2017, 3/2017 i 4/2017

Chcieliśmy poinformować Szanownych Beneficjentów, że wyniki oceny naborów wniosków nr 1/2017, 2/2017, 3/2017 i 4/2017 dostępne są w podzakładce Wyniki oceny.