Wyniki naboru wniosków 1/2016!

Chcieliśmy poinformować Szanownych Beneficjentów, że wyniki oceny naboru wniosków nr 1/2016 dostępne są w podzakładce Wyniki oceny.