Wyniki oceny wniosków złożonych w naborach nr: 1/2021, 2/2021 oraz 3/2021

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 czerwca 2021 r. Rada Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?? zakończyła ocenę wniosków złożonych w naborach nr: 1/2021, 2/2021, 3/2021.

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:

Nabór nr 1/2021 ? Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej (przedsięwzięcie nr 1.1.2), nabór trwał od 16.04.2021 r. do 30.04.2021 r. Limit dostępnych środków wynosił 76 108,04 EUR, co przy kursie 4,00 PLN/EUR stanowi odpowiednio 304 432,16 zł.

Nabór nr 2/2021 ? Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego (przedsięwzięcie nr 1.1.1), trwał od 16.04.2021 r. do 30.04.2021 r. Limit dostępnych środków wynosił 76 042,63 EUR, co przy kursie 4,00 PLN/EUR stanowi odpowiednio 304 170,52 zł.

Nabór nr 3/2021 Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny ? (przedsięwzięcie nr 2.1.1), trwał od 16.04.2021 r. do 30.04.2021 r. Limit dostępnych środków wynosił 55 819,75 EUR, co przy kursie 4,00 PLN/EUR stanowi odpowiednio 223 279,00 zł.

Każdy Wnioskodawca otrzyma oficjalne pismo z informacją o wynikach oceny wniosku wraz z uzasadnieniem.