Wyniki oceny wniosków złożonych w naborze nr 1/2022

Informujemy, że w dniu 11 marca 2022 r. Rada Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?? zakończyła ocenę wniosków złożonych w naborze nr 1/2022.

Nabór nr 1/2022 ? Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej (przedsięwzięcie nr 1.1.2) trwał od 18.01.2022 r. do 31.01.2022 r. Limit dostępnych środków wynosił 240 477,73 EURO, co przy kursie indykatywnym 1 EURO = 4 PLN odpowiada kwocie: 961 910,92 PLN.

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:

Każdy Wnioskodawca otrzyma oficjalne pismo z informacją o wynikach oceny wniosku wraz z uzasadnieniem.