Wyniki oceny wniosków złożonych w naborze nr 2/2023

Informujemy, że w dniu 19 września 2023 r. Rada Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zakończyła ocenę wniosków złożonych w naborze nr 2/2023.

Nabór nr 2/2023Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej (przedsięwzięcie nr 1.1.2) trwał od 17.08.2023 r. do 31.08.2023 r. Limit dostępnych środków wynosił 71 993,58 EURO, co przy kursie indykatywnym 1 EURO = 4 PLN odpowiada kwocie: 287 974,32 PLN.

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:

Każdy Wnioskodawca otrzyma oficjalne pismo z informacją o wynikach oceny wniosku wraz z uzasadnieniem.