Wyniki oceny


Nabór wniosków nr 4/2022 – Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR – nabór 4/2022

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – autokorekta omyłki pisarskiej z dnia 06.10.2022 r. – nabór 4/2022

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – nabór 4/2022

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 7 WRZEŚNIA 2022 R. – autokorekta omyłki pisarskiej z dnia 06.10.2022 r. – nabory 3/2022/G, 4/2022

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 7 WRZEŚNIA 2022 R. – nabory 3/2022/G, 4/2022

FORMULARZ PROTESTU – nabór 4/2022


Nabór wniosków nr 3/2022/G – Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny – GRANT

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – nabór 3/2022/G

FORMULARZ PROTESTU – nabór 3/2022/G


Nabór wniosków nr 2/2022 – Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR – nabór 2/2022

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – autokorekta z dnia 20 lipca 2022 r. – nabór 2/2022

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – nabór 2/2022

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 24 CZERWCA 2022 R. – autokorekta z dnia 20 lipca 2022 r. – nabór 2/2022

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 24 CZERWCA 2022 R. – nabór 2/2022

FORMULARZ PROTESTU – nabór 2/2022


Nabór wniosków nr 1/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR – nabór 1/2022

LISTA OPERACJI NIEZGODNYCH Z LSR – nabór 1/2022

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – nabór 1/2022

LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH – nabór 1/2022

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 11 MARCA 2022 R. – korekta omyłki pisarskiej z dnia 6 maja 2022 r. – nabór 1/2022

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 11 MARCA 2022 R. – nabór 1/2022

FORMULARZ PROTESTU – nabór 1/2022


Nabór wniosków nr 3/2021 – Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – nabór 3/2021

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR – nabór 3/2021

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 17 CZERWCA 2021 R. – nabory 1/2021, 2/2021 i 3/2021; autokorekta omyłek pisarskich z dnia 06.07.2021 r.


Nabór wniosków nr 2/2021 Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – nabór 2/2021

LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH – nabór 2/2021

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR – nabór 2/2021

FORMULARZ PROTESTU – nabór 2/2021

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 2 LIPCA 2021 R. – procedura odwoławcza – korekta omyłki pisarskiej – nabór nr 2/2021,

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 2 LIPCA 2021 R. – procedura odwoławcza – nabór nr 2/2021

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – po przeprowadzeniu procedury odwoławczej – nabór nr 2/2021


Nabór wniosków nr 1/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – nabór 1/2021

LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH – nabór 1/2021

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR – nabór 1/2021

LISTA OPERACJI NIEZGODNYCH Z LSR – nabór 1/2021

FORMULARZ PROTESTU – nabór 1/2021


Nabór wniosków nr 5/2020 Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – korekta z 12 maja 2021 r. – nabór 5/2020

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – nabór 5/2020

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR – nabór 5/2020

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 12 MAJA 2021 R. – nabór 5/2020

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 28 STYCZNIA 2021 R. – korekta z 27 kwietnia 2021 r. – nabory 3/2020, 4/2020 i 5/2020

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 28 STYCZNIA 2021 R. – nabory 3/2020, 4/2020 i 5/2020

FORMULARZ PROTESTU – nabory 3/2020, 4/2020 i 5/2020


Nabór wniosków nr 4/2020 Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczn

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – nabór 4/2020

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR – nabór 4/2020


Nabór wniosków nr 3/2020 Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – nabór 3/2020

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR – nabór 3/2020


Nabór wniosków nr 2/2020/GRozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny – GRANT

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – nabór 2/2020/G

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 26 MAJA 2020 R. – nabór 2/2020/G

FORMULARZ ODWOŁANIA – nabór 2/2020/G


Nabór wniosków nr 1/2020/GRozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny – GRANT – ANULOWANY


Nabór wniosków nr 6/2019Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – korekta omyłki pisarskiej z dnia 28.02.2020 r. – nabór 6/2019

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR – nabór 6/2019

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – nabór 6/2019

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 23 STYCZNIA 2020 R. – nabory 5/2019 i 6/2019

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 13 STYCZNIA 2020 R.  r. – nabory 5/2019 i 6/2019

FORMULARZ PROTESTU – nabór 6/2019


Nabór wniosków nr 5/2019Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR – nabór 5/2019

LISTA OPERACJI NIEZGODNYCH Z LSR – nabór 5/2019

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – nabór 5/2019

LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH – nabór 5/2019

FORMULARZ PROTESTU – nabór 5/2019


Nabór wniosków nr 4/2019Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR – nabór 4/2019

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – nabór 4/2019

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 21 LISTOPADA 2019 R. – nabór 4/2019


Nabór wniosków nr 3/2019Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego (realizacja operacji w terminie nie późniejszym niż 30 czerwca 2021 r.)

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR – nabór 3/2019

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – nabór 3/2019


Nabór wniosków nr 1/2019Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR – nabór 1/2019

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – nabór 1/2019

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 21 MAJA 2019 R. – KOREKTA Z 2 LIPCA 2019 R. I 8 SIERPNIA 2019 R. – nabór 1/2019 i 2/2019

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 21 MAJA 2019 R. – nabór 1/2019 i 2/2019


Nabór wniosków nr 2/2019Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – korekta z 8 sierpnia 2019 r. – nabór 2/2019

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR – nabór 2/2019

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – nabór 2/2019

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 1 LIPCA 2019 R. – nabór 2/2019


Nabór wniosków nr 1/2018Promocja obszaru LGD z wykorzystywaniem potencjału turystycznego i kulturowego

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR – nabór 1/2018

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – nabór 1/2018


Nabór wniosków nr 2/2018Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – po przeprowadzeniu procedury odwoławczej – nabór 2/2018

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 1 SIERPNIA 2018 R. – nabór 2/2018

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR – nabór 2/2018

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – nabór 2/2018

LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH – nabór 2/2018


Nabór wniosków nr 3/2018Kultywowanie lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – nabór 3/2018

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 24 MAJA 2018 R. – nabór 2/2018 i 3/2018

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 10 MAJA 2018 R. – nabór 1/2018, 2/2018 i 3/2018


PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 19 WRZEŚNIA 2017 R. – wyrażenie opinii dot. zmiany umów z UM


Nabór wniosków nr 5/2017Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji- GRANT

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – nabór 5/2017

LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH – nabór 5/2017


Nabór wniosków nr 6/2017Kultywowanie lokalnych tradycji i historii – GRANT

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – nabór 6/2017

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 3 LISTOPADA 2017 R. – nabór 5/2017 i 6/2017


Nabór wniosków nr 1/2017Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – nabór 1/2017

LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH – nabór 1/2017

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR – nabór 1/2017


Nabór wniosków nr 2/2017Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – nabór 2/2017

LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH – nabór 2/2017

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR – nabór 2/2017

LISTA OPERACJI NIEZGODNYCH Z LSR – nabór 2/2017


Nabór wniosków nr 3/2017Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – nabór 3/2017

LISTA OPERACJI ZGODNYCH – nabór 3/2017


Nabór wniosków nr 4/2017Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – KOREKTA OMYŁEK PISARSKICH – nabór 4/2017

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR – KOREKTA OMYŁEK PISARSKICH – nabór 4/2017

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – nabór 4/2017

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR – nabór 4/2017

FORMULARZ PROTESTU – pobierz

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 30 CZERWCA 2017 R. – korekta omyłek pisarskich – nabór 1/2017

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 12 CZERWCA 2017 R. – rozpatrzenie protestów – nabór 1/2017 i 2/2017

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 17 MAJA 2017 R. – nabór 1/2017, 2/2017, 3/2017 i 4/2017

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 28 KWIETNIA 2017 R. – nabór 1/2017, 2/2017, 3/2017 i 4/2017


Nabór wniosków nr 1/2016Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – nabór 1/2016

LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH – nabór 1/2016

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR – nabór 1/2016

LISTA OPERACJI NIEZGODNYCH Z LSR – nabór 1/2016


Nabór wniosków nr 1/2016 – Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – nabór 1/2016

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR – nabór 1/2016


Nabór wniosków nr 1/2016 – Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – nabór 1/2016

LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH – nabór 1-2016

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR – nabór 1-2016

LISTA OPERACJI NIEZGODNYCH Z LSR – nabór 1-2016

FORMULARZ PROTESTU – pobierz

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 28 GRUDNIA 2016 R. – nabór 1/2016

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 19 GRUDNIA 2016 R. – nabór 1/2016