Wyniki oceny

Nabór wniosków nr 2/2020/GRozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny – GRANT

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – nabór 2/2020/G

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 26 MAJA 2020 R. – nabór 2/2020/G

FORMULARZ ODWOŁANIA – nabór 2/2020/G


Nabór wniosków nr 1/2020/GRozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny – GRANT – ANULOWANY


Nabór wniosków nr 6/2019Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – korekta omyłki pisarskiej z dnia 28.02.2020 r. – nabór 6/2019

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR – nabór 6/2019

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – nabór 6/2019

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 23 STYCZNIA 2020 R. – nabory 5/2019 i 6/2019

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 13 STYCZNIA 2020 R.  r. – nabory 5/2019 i 6/2019

FORMULARZ PROTESTU – nabór 6/2019


Nabór wniosków nr 5/2019Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR – nabór 5/2019

LISTA OPERACJI NIEZGODNYCH Z LSR – nabór 5/2019

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – nabór 5/2019

LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH – nabór 5/2019

FORMULARZ PROTESTU – nabór 5/2019


Nabór wniosków nr 4/2019Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR – nabór 4/2019

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – nabór 4/2019

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 21 LISTOPADA 2019 R. – nabór 4/2019


Nabór wniosków nr 3/2019Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego (realizacja operacji w terminie nie późniejszym niż 30 czerwca 2021 r.)

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR – nabór 3/2019

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – nabór 3/2019


Nabór wniosków nr 1/2019Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR – nabór 1/2019

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – nabór 1/2019

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 21 MAJA 2019 R. – KOREKTA Z 2 LIPCA 2019 R. I 8 SIERPNIA 2019 R. – nabór 1/2019 i 2/2019

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 21 MAJA 2019 R. – nabór 1/2019 i 2/2019


Nabór wniosków nr 2/2019Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – korekta z 8 sierpnia 2019 r. – nabór 2/2019

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR – nabór 2/2019

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – nabór 2/2019

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD W DNIU 1 LIPCA 2019 R. – nabór 2/2019


Nabór wniosków nr 1/2018Promocja obszaru LGD z wykorzystywaniem potencjału turystycznego i kulturowego

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR – nabór 1/2018

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – nabór 1/2018


Nabór wniosków nr 2/2018Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – po przeprowadzeniu procedury odwoławczej – nabór 2/2018

Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 1 sierpnia 2018 r. >>>

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR – 1-lista-op-zgodnych-z-LSR-2-2018

LISTA OPERACJI WYBRANYCH – wybrane-2-2018

LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH – 2-3-lista-op-niewybranych-2-2018

 

Wyniki oceny naboru wniosków nr 3/2018

Kultywowanie lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje

 

Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 24 maja 2018 r. >>>

Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 10 maja 2018 r. >>>


Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 19 września 2017 r. >>>


Wyniki oceny naboru wniosków nr 5/2017

Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacjiWyniki oceny naboru wniosków nr 6/2017

Kultywowanie lokalnych tradycji i historii

 

Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 3 listopada 2017 r. >>>Wyniki oceny naboru wniosków nr 1/2017

1.1.1 Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnegoWyniki oceny naboru wniosków nr 2/2017

1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnejWyniki oceny naboru wniosków nr 3/2017

2.1.1. Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny


Wyniki oceny naboru wniosków nr 4/2017

3.1.3 Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji

Formularz protestu >>>

Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 28 kwietnia 2017 r. >>>

Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 17 maja 2017 r. >>>

Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 12 czerwca 2017 r. >>>

Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 30 czerwca 2017 r. – korekta omyłek pisarskich >>>

 Wyniki oceny naboru wniosków nr 1/2016

1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej

podejmowanie_lista-zgodnych


podejmowanie_lista-niezgodnych


podejmowanie_lista-wybranych


podejmowanie_lista-niewybranych


2.1.1. Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny

jts_lista-zgodnych


jst_lista-wybranych


3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa

rozwijanie_lista-zgodnych


rozwijanie_lista-niezgodnych


rozwijanie_lista-wybranych
rozwijanie_lista-niewybranych


Formularz protestu >>>

Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 19 grudnia 2016 r. >>>

Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 28 grudnia 2016 r. >>>