Wyniki ponownej oceny wniosku po rozpatrzeniu protestu

W dniu 2 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w sprawie ponownej oceny wniosku nr RD/2/2021/2 w związku z wpłynięciem protestu. Protest wraz z dokumentacją z posiedzenia Rady został skierowany do Zarządu Województwa Lubelskiego.

Do pobrania:

Protokół z dnia 02.07.2021 r. – procedura odwoławcza

Lista operacji wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia ponownej oceny wniosku