Za nami szkolenia z zakresu „Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny”

W dniach 5 i 6 marca 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia ?Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? odbyły się szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów grantów w związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji strategii, przedsięwzięcia nr 2.1.1. Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny

Wsparcie dotyczy operacji mających na celu wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania 19 ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER?, poddziałanie 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?.

Szkolenia przeprowadziła Prezes Zarządu LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? Pani Sylwia Romańska-Węzik, która chętnie odpowiadała na pytania zadawane przez potencjalnych Beneficjentów. Każde ze szkoleń trwało po blisko 3 godziny.

Uczestnikom spotkań zostały przedstawione zasady i warunki ubiegania się o pozyskanie grantu oraz kryteria wyboru, na podstawie których przeprowadzany jest wybór złożonych w konkursie wniosków na realizację grantu.

Ponadto Pani Prezes szczegółowo omówiła instrukcję wypełniania wniosku grantowego. Część warsztatowa polegała na pracy w generatorze wniosków przez uczestników szkolenia, dlatego przydatne było przyniesienie przez nich własnych laptopów i smartfonów. Pracownicy Biura LGD służyli pomocą przy rejestracji Wnioskodawcy w generatorze wniosków.

Wszystkim uczestnikom szkolenia dziękujemy za czynny udział, zachęcamy do składania wniosków i zapraszamy do dalszej współpracy, w tym do konsultacji pomysłów z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego.

Ogłoszony nabór wniosków nr 1/2020/G dostępny tutaj.