Zakończenie naborów nr 3/2019 i nr 4/2019

Informujemy, że w dniu 7 października 2019 zakończyliśmy nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

nabór 3/2019:

Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego ? realizacja operacji w terminie nie późniejszym niż 30 czerwca 2021 r.:

Limit dostępnych środków wynosił 596 334,00 zł.

Wpłynęły 3 wnioski na kwotę 854 784,00 zł, co stanowi 143,33 % limitu naboru nr 3/2019.

nabór 4/2019:

Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego:

Limit dostępnych środków wynosił 596 332,00 zł.

Wpłynęły 3 wnioski na kwotę 672 297,00 zł, co stanowi 112,74 % limitu naboru nr 4/2019.